Over ons onderzoek met het Nivel Panel Verpleging & Verzorging

De onderwerpen die in het Nivel Panel Verpleging & Verzorging aan bod komen, zijn divers en sluiten aan bij de zorgpraktijk.

Het Nivel maakt voor zijn eigen onderzoek gebruik van zorggegevens die worden verworven met inzet van het panel. Daarnaast kunnen andere partijen een aanvraag doen tot gebruik van de gegevens uit panelonderzoek. doet. Terugkerende onderwerpen van Nivel-onderzoek met het panel zijn de volgende:

Kwaliteit van zorg

Goede kwaliteit van zorg is belangrijk, niet alleen voor cliënten maar ook voor professionals in de zorg. Zorgverleners die goede zorg kunnen geven, werken met meer plezier. Wat hebben zij nodig om goede zorg te bieden?

Veiligheid van zorg

We doen onderzoek naar wat er nodig is voor veilige zorg voor zorgverlener en cliënt. Hoe kan schade worden voorkomen?

Knelpunten in de zorg

Regelmatig onderzoeken we welke knelpunten zorgverleners ervaren in de zorg en hoe deze knelpunten opgelost kunnen worden. Helpt een kwaliteitsstandaard of is er iets anders nodig?

Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?Naar de resultaten van ons onderzoek

Meer weten?Meer weten?

Voor meer informatie over het Panel Verpleging & Verzorging kunt u contact opnemen met:

 

Groot, K. de. Over ons onderzoek met het Nivel Panel Verpleging & Verzorging. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 13-04-2024; geraadpleegd op 18-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-panel-verpleging-en-verzorging/over-ons-onderzoek-met-het-panel
Gegevensverzameling