Privacybescherming bij het Panel Verpleging & Verzorging

Alle gegevens die binnen het Panel Verpleging & Verzorging worden verzameld, worden zorgvuldig beheerd door het Nivel.

De persoonlijke gegevens van de deelnemers aan het panel Verpleging & Verzorging behandelen we vertrouwelijk en zijn niet voor derden ter inzage. De antwoorden op vragen in de vragenlijsten en de inbreng in interviews of groepsdiscussies van iedere deelnemer bewaren we apart van zijn of haar persoonlijke gegevens. Hiermee waarborgen we de privacy van onze panelleden.

PrivacyreglementPrivacyreglement

Met het door ons gehanteerde Privacyreglement Panel Verpleging & Verzorging voldoen wij aan de strenge voorwaarden uit de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We houden ons aan de Gedragscode Gezondheidszorgonderzoek, opgesteld door Coreon (Commissie Regelgeving Onderzoek).

Vrijwillige deelnameVrijwillige deelname

Deelname aan het panel is op basis van vrijwilligheid. Deelnemers zijn altijd vrij tussentijds hun medewerking op te zeggen. Over de uitkomsten van het onderzoek wordt anoniem gerapporteerd.

Meer weten?Meer weten?

Wilt u meer informatie over het Panel Verpleging & Verzorging? Ga naar ‘Over het panel Verpleging & Verzorging’ of neem contact op met:

Groot, K. de. Privacybescherming bij het Panel Verpleging & Verzorging. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 13-04-2024; geraadpleegd op 17-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-panel-verpleging-en-verzorging/privacybescherming
Gegevensverzameling