Afgesloten
2019

Advance Care Planning (ACP) voor mensen met een verstandelijke beperking 2016-2019: ontwikkeling, evaluatie en implementatie

Duur: maart 2016 - maart 2019

Achtergrond
Advance Care Planning (ACP) in de palliatieve fase betekent dat professionals tijdig met cliënten en naasten hun wensen en voorkeuren voor de zorg bespreken. ACP in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (VB) is niet vanzelfsprekend.

Onderzoeksvraag
Hoe kan ACP in de palliatieve zorg ingezet worden?

Projectdesign
Het project bestaat uit meerdere fasen:
1. literatuurstudie
2. dossieronderzoeken en interviews
3. ontwikkeling ACP-programma
4, implementeren en evalueren van het ACP- programma

Resultaat
Het project resulteert in twee wetenschappelijke internationale publicaties en een vrij verkrijgbaar ACP-programma.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Expertisecentrum Palliatieve Zorg; Maastricht University Medical Centre