Profile picture for user a.francke@nivel.nl
Prof. dr. Anneke Francke
Programmaleider Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg; bijzonder hoogleraar 'Verpleging en verzorging in de laatste levensfase', Vrije Universiteit / Amsterdam UMC

Onderzoek

Als programmaleider van het onderzoeksprogramma Verzorging, Verpleging & Ouderenzorg begeleid ik een team van ongeveer tien onderzoekers. Het is mijn doel om samen met deze senior en junior onderzoekers maatschappelijk relevant onderzoek te doen en zo bij te dragen aan de kwaliteit van zorg door verpleegkundigen en verzorgenden. Belangrijke onderzoekslijnen zijn: palliatieve zorg, dementiezorg, ouderenzorg en wijkverpleging. Maar ook andere onderwerpen die te maken hebben met het werk van verpleegkundigen en verzorgenden passen in mijn onderzoeksprogramma.

Hoogleraar
Naast programmaleider bij het Nivel ben ik hoogleraar Verpleging en Verzorging in de Laatste Levensfase aan de VU in Amsterdam.

Creatief onderzoek
Ik houd erg van de creatieve kanten van mijn werk: het bedenken van nieuw onderzoek, het schrijven van projectplannen en publicaties. Daarnaast vind ik het aantrekkelijk dat ik in mijn huidige functies de praktijkkennis die ik ooit opdeed als verpleegkundige kan combineren met mijn wetenschappelijke expertise. Samenwerken met mijn collega’s bij het Nivel, de VU en andere internationale en nationale partners is éen van de meest fijne kanten van mijn werk.

Publicaties

CV

Professioneel verleden
2009 - heden: Bijzonder hoogleraar (parttime) aan de VU te Amsterdam UMC. Leeropdracht: Verpleging en Verzorging in de laatste levensfase
1998 - heden: Programmaleider van het Nivel-onderzoeksprogramma ‘Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg’. Belangrijke onderzoekslijnen zijn onder andere ‘Palliatieve zorg’ en ‘Zorg bij mensen met dementie’
1998 - 2006: Professor (voor onderwijs) in ‘Zorgkunde’ aan de Vrije Universiteit Brussel (parttime), bij de vakgroep Medisch-Sociale Wetenschappen
1993 - 1997: Blokcoördinator (parttime) voor de onderwijsmodule ‘Onderzoek van zorg’, bij Verplegingswetenschap, Universiteit Utrecht
1995 - 1998: Onderzoeker in het Nivel op de terreinen van palliatieve zorg en transmurale zorg
1988 - 1995: Onderzoeker in het Helen Dowling Instituut, in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar pijnbestrijding door verpleegkundigen bij kankerpatiënten
1987: Onderzoeksassistent in een beleidsondersteunend onderzoek van de toenmalige longkliniek de Klokkenberg te Breda
1983 - 1987: Parttime-verpleegkundige / uitzendkracht in diverse ziekenhuizen en verpleeghuizen in de regio Utrecht
1983 - 1984: Parttime assistente in een huisartsenpraktijk te Utrecht (parttime tijdens studie sociologie)
1977 - 1981: Leerling-verpleegkundige en gediplomeerd verpleegkundige A in het Gasthuis te Middelburg
Opleiding
1996: Gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht. Titel proefschrift: ‘Continuing pain education: the impact on nursing practice’
1982 - 1987: Studie Westerse Sociologie aan de Universiteit van Utrecht
1981 - 1982: Propedeuse Sociale Academie te Kampen
1977 - 1981: In-service Opleiding tot Verpleegkundige in het Gasthuis te Middelburg
Lidmaatschappen en bestuurswerkzaamheden
2017 - heden: Lid Wetenschappelijk College Verpleegkunde
2016 - 2019: Lid van de erkenningscommissie innovaties in de ouderenzorg, onder coördinatie van Vilans
2015 - 2019: Lid van de ZonMw-commissie Kwaliteit van Zorg – Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden Verpleging & Verzorging
2014 - heden: Co-voorzitter van de Nursing Task Force on Palliative Care education of the European Association of Palliative Care
2014 - heden: Lid van bestuur Expertisecentrum Palliatieve Zorg Amsterdam
2013 - 2019: Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van zorgorganisatie De Rijnhoven in de regio westelijk Utrecht
2013 - 2017: Lid van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) in Den Haag
2013 - heden: Lid van jury Anna Reynvaan prijs
2012 - 2017: Lid van Bestuursadviescommissie Wetenschap van beroepsvereniging V&VN