Profile picture for user a.francke@nivel.nl
Prof. dr. Anneke Francke
Programmaleider Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg; bijzonder hoogleraar 'Verpleging en verzorging in de laatste levensfase', Vrije Universiteit / Amsterdam UMC

Onderzoek

Als programmaleider van het onderzoeksprogramma Verzorging, Verpleging & Ouderenzorg begeleid ik een team van ongeveer tien onderzoekers. Het is mijn doel om samen met deze senior en junior onderzoekers maatschappelijk relevant onderzoek te doen en zo bij te dragen aan de kwaliteit van zorg door verpleegkundigen en verzorgenden. Belangrijke onderzoekslijnen zijn: palliatieve zorg, dementiezorg, ouderenzorg en wijkverpleging. Maar ook andere onderwerpen die te maken hebben met het werk van verpleegkundigen en verzorgenden passen in mijn onderzoeksprogramma.

Hoogleraar
Naast programmaleider bij het Nivel ben ik hoogleraar Verpleging en Verzorging in de Laatste Levensfase aan de VU in Amsterdam.

Creatief onderzoek
Ik houd erg van de creatieve kanten van mijn werk: het bedenken van nieuw onderzoek, het schrijven van projectplannen en publicaties. Daarnaast vind ik het aantrekkelijk dat ik in mijn huidige functies de praktijkkennis die ik ooit opdeed als verpleegkundige kan combineren met mijn wetenschappelijke expertise. Samenwerken met mijn collega’s bij het Nivel, de VU en andere internationale en nationale partners is éen van de meest fijne kanten van mijn werk.

Publicaties

CV

Career

2009 - heden: Bijzonder hoogleraar (parttime) aan de VU te Amsterdam UMC. Leeropdracht: Verpleging en Verzorging in de laatste levensfase
1998 - heden: Programmaleider van het Nivel-onderzoeksprogramma ‘Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg’. Belangrijke onderzoekslijnen zijn onder andere ‘Palliatieve zorg’ en ‘Zorg bij mensen met dementie’
1998 - 2006: Professor (voor onderwijs) in ‘Zorgkunde’ aan de Vrije Universiteit Brussel (parttime), bij de vakgroep Medisch-Sociale Wetenschappen
1993 - 1997: Blokcoördinator (parttime) voor de onderwijsmodule ‘Onderzoek van zorg’, bij Verplegingswetenschap, Universiteit Utrecht
1995 - 1998: Onderzoeker in het Nivel op de terreinen van palliatieve zorg en transmurale zorg
1988 - 1995: Onderzoeker in het Helen Dowling Instituut, in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar pijnbestrijding door verpleegkundigen bij kankerpatiënten
1987: Onderzoeksassistent in een beleidsondersteunend onderzoek van de toenmalige longkliniek de Klokkenberg te Breda
1983 - 1987: Parttime-verpleegkundige / uitzendkracht in diverse ziekenhuizen en verpleeghuizen in de regio Utrecht
1983 - 1984: Parttime assistente in een huisartsenpraktijk te Utrecht (parttime tijdens studie sociologie)
1977 - 1981: Leerling-verpleegkundige en gediplomeerd verpleegkundige A in het Gasthuis te Middelburg

Education

1996: PhD at Maastrich University. Title PhD-thesis: ‘Continuing pain education: the impact on nursing practice’
1982 - 1987: Study Western Sociology at University Utrecht
1981 - 1982: Propedeuse Social Academy in Kampen
1977 - 1981: In-service nursing training in Gasthuis hospital in Middelburg

Memberships/external committees

2014 - present: Co-chair of the Nursing Task Force on Palliative Care Education of the European Association of Palliative Care
2017 - present: Member of the Scientific College Nursing, in which all nursing professors from the Netherlands participate
2016 - 2019: Member of the Accreditation Committee innovations in elderly care, under the coordination of Vilans.
2015 - 2019: present: Member of the ZonMw Committee for Quality of Care Development quality standards for nursing
2014 - present: Member of the board of Expertise Center Palliative Care Amsterdam
2013 - 2019: Deputy chair of the Supervisory Board of care organization De Rijnhoven in the western region of Utrecht
2013 - 2017: Member of the Central Committee Research in Humans (CCMO) in The Hague
2013 - present: Member of the jury or the Anna Reynvaan award
2012 - 2017: Member of the advisory committee science for the professional association V&VN