Start
januari 2024

Afwachtend beleid bij blaasontsteking: welke vrouwen genezen zonder antibiotica?

Duur: jan - dec 2024

Achtergrond

Antibioticumgebruik leidt tot minder antibioticumgevoeligheid van bacteriën, bijwerkingen, en kosten en milieu- en klimaatschade. Een deel van gezonde, niet-zwangere vrouwen met blaasontsteking (cystitis) kan zonder antibioticumgebruik binnen een week genezen. Onbekend is welke vrouwen dit betreft en wat hun overwegingen zijn.

Onderzoeksvraag

Wat is het natuurlijke beloop van een blaasontsteking bij gezonde, niet-zwangere vrouwen, welke patiëntkenmerken hangen samen met spontane genezing en wat zijn afwegingen voor en ervaringen met het achterwege laten van antibiotica?

Methode

Wij gebruiken gegevens van huisartsenpraktijken en huisartsenspoedposten die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. We vullen dit aan met ervaringen uit interviews met patiënten en twee discussiegroepen met huisartsen en doktersassistenten.

Resultaat

Huisartsen, doktersassistenten en patiënten zullen met de resultaten uit dit project samen een betere afweging kunnen maken over het wel of niet inzetten van antibiotica. De resultaten worden breed verspreid, zowel nationaal (infographic voor patiënten, artikel, congrespresentatie, webinar voor huisartsen en doktersassistenten) als internationaal (congres, artikel). Zo draagt deze studie bij aan het rationeler voorschijven van antibiotica en het terugdringen van onnodig gebruik en de negatieve gevolgen daarvan. 
 

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw