Afgesloten
2016

Ambulance-spoedritten Zuid-Holland Zuid: haalbaarheid van en draagvlak voor een nieuw zorgaanbod

Duur: okt 2015 - mrt 2016

Achtergrond
Huisartsen doen een steeds groter beroep op spoedeisende ambulancezorg, waardoor de beschikbaarheid van ambulances onder druk staat. De Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid wil onderzoeken of er behoefte is aan een laagdrempeligere vorm van spoedvisites.

Onderzoeksvragen
1. Met welke factoren hangt de toename in de vraag van huisartsen naar spoedeisende ambulancezorg samen?
2. Is een laagdrempeligere vorm van ambulancezorg een wenselijke en haalbare oplossing voor deze toename?

Methode
• Analyse van ambulance ritdata van RAV Zuid-Holland Zuid
• Analyse van gegevens van huisartsenposten uit NIVEL Zorgregistraties eerste lijn
• Enquêtes en online focusgroepen met betrokken zorgverleners in de regio

Resultaat
Wij laten zien aan welke eisen voldaan moet worden om het nieuwe zorgaanbod te implementeren en of deze condities aanwezig zijn. Met deze informatie kan de regio een gegronde beslissing nemen over het vervolgtraject.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid