Profile picture for user r.verheij@nivel.nl
Prof. dr. Robert Verheij
Programmaleider Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem; bijzonder hoogleraar 'Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief', Tranzo, Tilburg University

Onderzoek

Mijn onderzoeksprogramma Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem draait om zorgdata, gegevens die overal in de zorg routinematig worden geregistreerd. Bij het Nivel richten we ons op de vraag hoe we kunnen leren van data en hoe we de juiste omstandigheden creëren om te leren van data. Centrale vragen binnen mijn onderzoeksprogramma zijn: Hoe creëren we een lerend zorgsysteem met die gegevens? Hoe betrouwbaar zijn die gegevens? Hoe worden ze gebruikt? Welke kansen blijven er liggen en waarom? Wie kan met de data omgaan en wie niet? Hoe zorgen we ervoor dat dat hergebruikt worden? We onderzoeken dus de rol van data in het zorglandschap en hoe je met big data op landelijk, lokaal en individueel niveau ze zorg kunt verbeteren.

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Als mede-oprichter van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn raakte ik geïnteresseerd in de rol die data kunnen spelen bij het verbeteren van de zorg. Hoe werkt de gezondheidszorg en hoe kan het beter? Welke factoren bepalen de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg en hoe kunnen die factoren worden beïnvloed? En hoe kunnen we zo goed mogelijk gebruik maken van gegevens die overal in de zorg routinematig worden vastgelegd?

Bijzonder hoogleraar ‘Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief’ bij het departement Tranzo van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
Per 1 november 2019 ben ik benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief’, bij het departement Tranzo van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Ik doe onderzoek naar de rol van zorgdata in het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. De leerstoel is gevestigd door Zorginstituut Nederland.

Als sociaal geograaf heb ik daarnaast nog altijd een speciale belangstelling voor ruimtelijke aspecten, bijvoorbeeld verschillen tussen regio’s of gemeenten, het wonen in een achterstandswijk of in een krimpgebied.
Ik houd de grote lijnen in het oog, maar heb ook aandacht voor de details. Ik schakel makkelijk tussen verschillende abstractieniveaus. Presenteren van onderzoeksresultaten en onderzoeksplannen voor klein en groot publiek doe ik graag, zowel in het Engels als in het Nederlands.

Lopende Projecten

Publicaties

CV

Professioneel verleden
2019 – heden: bijzonder hoogleraar 'Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief', Tranzo, Tilburg University, the Netherlands.
2017 – heden: Programaleider Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem, Nivel
2002 – 2017: Programmaleider Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn., Nivel
1999 – 2002: Onderzoeker 'Voorspellingen in de volksgezondheidzorg', RIVM
1989 – 1999: Onderzoeker Eerstelijnszorg, Nivel
Opleiding
1999: Promotie Universiteit Utrecht. Titel proefschrift: "Urban-rural variations in health care" Promotor prof. dr. PP Groenewegen, en prof. dr. P. Huigen. Co-promotor dr. DH de Bakker
1993 – 1994: Postdoctoraal onderwijsprogramma Social Science Theory and Methodology bij ICS (Netherlands Inter-1982 – 1988: Studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Doctoraal diploma in 1988. Afstudeervakken politieke geografie, Europese politiek, geografie van ontwikkelingslanden, University Center for Social Science Theory and Methodology)
1975 – 1982: Gymnasium alpha. Marnix Gymnasium, Rotterdam
Lidmaatschappen en bestuurswerkzaamheden
- Lid beoordelingscommissie Agence Nationale de la Recherche, Investissements d’Avenir (in 2010, 2012, 2013, 2016)
- Lid beoordelingscommissie Belgian Science Policy Office (in 2007, 2013, 2014).
- Lid landelijk overleg huisartsenregistraties. Sinds 2002
- Lid beoordelingscommissie ‘Registers’ binnen het ZonMw programma Goed Geneesmiddelengebruik. Sinds 2014
- Community of data experts VWS/RIVM. Sinds 2014
- Lid interfacultair overleg huisartsgeneeskunde. Sinds 2015
- Lid editorial board van het wetenschappelijke tijdschrift: Learning health care systems. Sinds 2016
- Lid Raad van Toezicht Regionale Eerstelijns OndersteuningsStructuur REOS te Leiden. Zorginhoudelijke portefeuille. Sinds oktober 2015

Co-promotorschappen
- Jolanda Maas. Promotie in 2008, universiteit van Utrecht. Titel proefschrift: "Vitamin G: Naturel environments - healthy environments"
- Christel van Dijk. Promotie in 2012, Universiteit Tilburg. Proefschrift getiteld: "Changing the GP payment system"
- Dedan Opondo. Promotie voorzien najaar 2016, Universiteit van Amsterdam
- Tessa Jansen, promotietraject gestart in 2015, Universiteit van Tilburg