Afgesloten
2018

AMiGO: Arbeid, Milieu en Gezondheid Onderzoek: tweejaarlijkse metingen 2011-2018

Duur: jan 2011 - dec 2018

Achtergrond
Er zijn in Nederland geen longitudinale gegevens van gezondheidsrisico’s van mensen door blootstelling aan mogelijke schadelijke agentia in het (arbeids)milieu. Elektromagnetische velden vormen één van deze mogelijke risico’s.

Onderzoeksvraag
Is in een onderzoeksgroep op verschillende tijdstippen een relatie vast te stellen tussen gezondheidsproblemen en blootstelling aan agentia (waaronder EMV) in het (arbeids)milieu?

Methode
Werven van 50.000 deelnemers uit huisartsenpraktijken.

Resultaat
Iedere twee jaar een survey, gecombineerd met reguliere gegevens uit de patiëntendossiers van huisartsen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Institute for Risk Assessment Studies (IRAS) (penvoerder)