Onderzoek

Het Nivel heeft voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu (VWS) en voor het Rijksinstituuur voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een stand-by functie om bij een ramp zo spoedig mogelijk gezondheidsonderzoek te starten, met gebruikmaking van bestaande registraties van huisartsen. Daarnaast doet het Nivel de surveillance in de huisartspraktijk op het optreden van influenza, in het bijzonder van pandemieën. Ten slotte onderzoekt het Nivel mogelijke gevolgen voor de gezondheid van elektromagnetische velden, met name van UMTS-masten. Met onze grote, landelijke dekkingsgraad van deelnemende huisartspraktijken en uitspoel van data registreren wij dagelijks en doen hier wekelijks rapportages over.
De projecten die we binnen ons onderzokeprogramma uitvoeren, bieden partijen in de keten van de (opgeschaalde) acute zorg handvatten voor samenwerking en communicatie. Daarnaast bieden ze handvatten voor het voorberid zijn op rampen.

Publicaties

CV

Education
1990 PhD Amsterdam University. Thesis: 'Clustering, co-morbidity & continuity in general Practice'
1976 MA Sociology Amsterdam University
Memberships/external committees
2009 - present Member of the steering committee of the research program ‘Livestock farming and the health of local residents’ 2015 – present Chairman of the scientific advisory board of the program ‘Chrome-6 in employment situations’
2007- present Vice-chairman of the Expert committee advising authorities whether monitoring health effects after disasters and other incidents is necessary or not.