Afgesloten
2010

Arbeidsmarktmonitor gynaecologie 2009

Duur: mei 2009 - maart 2010

Vanaf 1999 onderzoekt het NIVEL met enige regelmaat de arbeidsmarkt voor gynaecologen. In het voorjaar van 2009 heeft de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) het NIVEL gevraagd opnieuw het onderzoek naar de arbeidsmarkt voor gynaecologen in Nederland in de volle breedte uit te voeren. De opzet van dit arbeidsmarktonderzoek volgt de lijnen van het behoefteramingsmodel dat het NIVEL sinds 1993 voor artsen in Nederland heeft ontwikkeld.

Wat is het huidige arbeidaanbod aan gynaecologen en hoe zal zich dat de komende 10 a 15 jaar ontwikkelen? Hoe verhoudt dit aanbod zich tot de huidige en toekomstige vraag naar de gynaecologische zorg? Hoe zien de parameters anno 2009 er uit om het ramingsmodel van het Capaciteitsorgaan voor deze beroepsgroep toe te passen?

Analyse van registerdata en ledenbestanden, vragenlijstonderzoek onder gynaecologen, gynaecologen in opleiding en afdelingen gynaecologie, interviews en secundaire bronnen.

Een overzicht van de vraag- en aanbodontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor gynaecologen, en de aansluiting tussen vraag en aanbod. Een overzicht va alle relevante parameters om in 2010 het ramingsmodel van het Capaciteitsorgaan op de beroepsgroep van de gynaecologen toe te kunnen passen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie