Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
Prof. dr. Ronald Batenburg
Programmaleider Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg, bijzonder hoogleraar 'Arbeids- en organisatievraagstukken in de zorg', Radboud Universiteit

Onderzoek

Binnen het onderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg onderzoek ik hoe beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg veranderen en hoe je de arbeidsmarkt in evenwicht kunt houden. Die arbeidsmarkt beweegt flink als gevolg van de veranderende zorgvraag in de samenleving en beleidsveranderingen. Een groeiend aantal ouderen kampt met meerdere aandoeningen, er is meer vraag naar geestelijke gezondheidszorg en het gebruik van e-health neemt toe net als het aantal ICT-toepassingen. Als gevolg van deze ontwikkelingen, de drang naar grotere efficiëntie en het herschikken van taken verdwijnen functies en ontstaan nieuwe banen in de gezondheidszorg.

Zo onderzoekt mijn afdeling hoeveel specialisten ouderengeneeskunde we nodig hebben om de toenemende vergrijzing van de bevolking aan te kunnen. We bekijken ook wat de personele gevolgen zijn van de toenemende eisen aan de zorg. Op basis van de resultaten doen we aanbevelingen voor het benodigde aantal opleidingsplaatsen en bewaken we de balans tussen vraag en aanbod. Voor ons onderzoek maken we veel gebruik van Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg.

Huisartsenzorg feminiseert
Bij het Nivel houden we sinds lange tijd zelf bij hoeveel huisartsen er zijn, hoe hun praktijk verandert en hoe goed zij verspreid zitten over het land. We zien dat het vak van huisartsen feminiseert: er zijn meer vrouwelijke dan mannelijke huisartsen. We merken op dat het zorggebruik in een stad per wijk verschilt en dat huisartsen in krimpgebieden moeite hebben met het vinden van een opvolger. Op basis van de onderzoeksresultaten komen we met aanbevelingen. Huisartsen en beleidsmakers kunnen op basis van deze kennis hun organisatie en beleid aanpassen.

Publicaties

CV

Professioneel verleden
Prof. dr. Ronald Batenburg is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht en gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2009 is hij programmaleider bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel). Daar coördineert hij een aantal langlopende landelijke loopbaan-panels van huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten en ergotherapeuten. Samen met zijn team voert hij arbeidsmarktonderzoek uit voor het ministerie van VWS, het Capaciteitsorgaan en verschillende beroeps- en brancheverenigingen in de zorg. Daarnaast leidt hij organisatieonderzoek naar onder andere het personeelsbeleid en ICT-beleid van zorginstellingen. Binnen zijn onderzoeksprogramma wordt ook internationaal onderzoek verricht naar de ‘skillmix’ en naar ‘health workforce planning and forecasting’. Sinds 2017 combineert Ronald zijn programmaleiderschap bij het Nivel met een bijzonder hoogleraarschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vakgroep Sociologie.