Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
Prof. dr. Ronald Batenburg
Programmaleider Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg, bijzonder hoogleraar 'Arbeids- en organisatievraagstukken in de zorg', Radboud Universiteit

Onderzoek

Binnen het onderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg onderzoek ik hoe beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg veranderen en hoe je de arbeidsmarkt in evenwicht kunt houden. Die arbeidsmarkt beweegt flink als gevolg van de veranderende zorgvraag in de samenleving en beleidsveranderingen. Een groeiend aantal ouderen kampt met meerdere aandoeningen, er is meer vraag naar geestelijke gezondheidszorg en het gebruik van e-health neemt toe net als het aantal ICT-toepassingen. Als gevolg van deze ontwikkelingen, de drang naar grotere efficiëntie en het herschikken van taken verdwijnen functies en ontstaan nieuwe banen in de gezondheidszorg.

Zo onderzoekt mijn afdeling hoeveel specialisten ouderengeneeskunde we nodig hebben om de toenemende vergrijzing van de bevolking aan te kunnen. We bekijken ook wat de personele gevolgen zijn van de toenemende eisen aan de zorg. Op basis van de resultaten doen we aanbevelingen voor het benodigde aantal opleidingsplaatsen en bewaken we de balans tussen vraag en aanbod. Voor ons onderzoek maken we veel gebruik van Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg.

Huisartsenzorg feminiseert
Bij het Nivel houden we sinds lange tijd zelf bij hoeveel huisartsen er zijn, hoe hun praktijk verandert en hoe goed zij verspreid zitten over het land. We zien dat het vak van huisartsen feminiseert: er zijn meer vrouwelijke dan mannelijke huisartsen. We merken op dat het zorggebruik in een stad per wijk verschilt en dat huisartsen in krimpgebieden moeite hebben met het vinden van een opvolger. Op basis van de onderzoeksresultaten komen we met aanbevelingen. Huisartsen en beleidsmakers kunnen op basis van deze kennis hun organisatie en beleid aanpassen.

Publicaties

CV

Career
Prof. dr. Ronald Batenburg is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht en gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2009 is hij programmaleider bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel). Daar coördineert hij een aantal langlopende landelijke loopbaan-panels van huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten en ergotherapeuten. Samen met zijn team voert hij arbeidsmarktonderzoek uit voor het ministerie van VWS, het Capaciteitsorgaan en verschillende beroeps- en brancheverenigingen in de zorg. Daarnaast leidt hij organisatieonderzoek naar onder andere het personeelsbeleid en ICT-beleid van zorginstellingen. Binnen zijn onderzoeksprogramma wordt ook internationaal onderzoek verricht naar de ‘skillmix’ en naar ‘health workforce planning and forecasting’. Sinds 2017 combineert Ronald zijn programmaleiderschap bij het Nivel met een bijzonder hoogleraarschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vakgroep Sociologie.
Education
1991 PhD in Social Sciences, Groningen University: 'Automatisering in bedrijf. Een empirisch-theoretisch onderzoek naar de effecten van automatisering op de functiestructuur van bedrijven’ (Thesis, Amsterdam; ISBN 9051700725)
1986 Bachelor and Masters in Sociology, Utrecht University
1982 Grammar school degree (Atheneum B), Nieuwe Lyceum Bilthoven
Memberships/external committees
Permanent committees:
• Vice president of the Section Health Workforce Research of the European Public Health Association (EUPHA; since 2017)
• Chair of the Special Interest Group on Health workforce management of the European Health Management Association (EHMA; since 2015)
• Member of the Scientific Advisory Board of the European Health Management Association (EHMA; since 2012)

Editorial board memberships:
• Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (since 1998, Editor in Chief 2014 - 2018)
• BMC Health Services Research (since 2013)
• Organizational Design and Enterprise Engineering (since 2016)
• International Journal of Electronic Health Care (since 2008)

Program committee member:
• Workshop on health workforce governance at the 9th European Public Health Conference (November 9-12 2016, Vienna, Austria)
• Workshop on health workforce policy and research at the 8th European Public Health Conference (October,14-17 2015, Milan, Italy)
• The 21st European Conference on Information Systems (June 5-8, 2013, Utrecht, The Netherlands)
• Preconference ‘New epidemiological perspectives for health workforce planning’ at the European Congress of Epidemiology (EUROEPI) 2012 (5-8 September, Porto, Portugal)
• International Conference on Health Informatics 2012 (HEALTHINF, 1-4 February 2012, Vilamoura, Portugal)
• The Students Bazaar Session, 25th Bled E-Conference (June 17-20, 2012, Bled, Slovenia)
• The Students Bazaar Session, 24th Bled E-Conference (June 12-15, 2011, Bled, Slovenia)
• The Students Bazaar Session, 23rd Bled E-Conference (June 20-23, 2010, Bled, Slovenia)
• The Tweede Nationale Arbeidsmarkt Dag en 25-jaar jubileum Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, conferentie en sessie Arbeid in de Zorg (14 oktober 2009, Den Haag)
• The Students Bazaar Session, 22nd Bled E-Conference (June 14-17, 2009, Bled, Slovenia)
• The Students Bazaar Session, 21st Bled E-Conference (June 16-18, 2008, Bled, Slovenia)
• The Students Bazaar Session, 20th Bled E-Conference (June 4-6, 2007, Bled, Slovenia)
• The session Surveying E-Values, 19th Bled E-Conference (June 5-7, 2006, Bled, Slovenia)
• The Conference ‘ICT en arbeid’ (12 oktober 2001, Amsterdam)
• The Conference ‘Met het oog op de toekomst. Trends en toekomst van de arbeid in de 21ste eeuw’ (12 oktober 2000, Amsterdam)
(Co-)organizer or associate editor:
• The track Organizational Design and Engineering in Healthcare IT health care, 2011 American Conference on Information Systems (4-7 August 2011, Detroit, USA)
• The track IT in health care, International Conference on Information Systems (December 4-7, 2011, Shanghai, China)
• The 18th European Conference on Information Systems (ECIS, 7-9 June, 2010, Pretoria, South Africa)
• The 17th European Conference on Information Systems (ECIS, 8-10 June, 2009, Verona, Italy)
• The 3rd SIKS/BENAIS Conference on Enterprise Information Systems (EIS) 2008 (May 22-23, 2008, Tilburg, The Netherlands
• The 2nd International Workshop on Human Resource Information Systems (HRIS 2008), Engineering the Organization for People Management (June 12 – 16, 2008, Barcelona, Spain)
• The track Strategic Management of IS and IT, 14th European Conference on Information Systems (June 12-14, 2006, Göteborg, Sweden)
• The working group ‘Implementation Methods’ of the Dutch Platform of Product Software (2005-2006)

Active memberships:
• Interuniversity Centre for Social Sciences Theory and Methodology (ICS; 1986-1991, 1993-1996, 2017 - present)
• European Health Management Association (since 2009)
• The Academy of Management (since 2004)
• Association of Information Systems (since 2004)