Project
Afgesloten
2010

Arbeidsmarktmonitor reumatologie 2009

Duur: apr 2009 - mrt 2010

Achtergrond
In 1997 onderzocht het NIVEL op integrale wijze de arbeidsmarkt voor reumatologen. Gezien de vele ontwikkelingen binnen het vakgebied en de beroepsgroep in de afgelopen 10 jaar was de behoefte groot aan actualisatie van dit onderzoek. In het voorjaar van 2009 heeft de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) daarom het NIVEL gevraagd het onderzoek naar de arbeidsmarkt voor reumatologen in Nederland in de volle breedte wederom uit te voeren. De opzet van dit arbeidsmarktonderzoek volgt de lijnen van het behoefteramingsmodel dat het NIVEL sinds 1993 voor artsen in Nederland heeft ontwikkeld.

Onderzoeksvraag
Wat is het huidige arbeidaanbod aan reumatologen en hoe zal zich dat de komende 10 a 15 jaar ontwikkelen? Hoe verhoudt dit aanbod zich tot de huidige en toekomstige vraag naar de reumatologische zorg? Hoe zien de parameters anno 2009 er uit om het ramingsmodel van het Capaciteitsorgaan voor deze beroepsgroep toe te passen?

Methoden
Analyse van registerdata en ledenbestanden, vragenlijstonderzoek onder reumatologen, reumatologen in opleiding en afdelingen reuamtologie, interviews en secundaire bronnen.

Resultaat
Een overzicht van de vraag- en aanbodontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor reumatologen, en de aansluiting tussen vraag en aanbod. Een overzicht va alle relevante parameters om in 2010 het ramingsmodel van het Capaciteitsorgaan op de beroepsgroep van de reumatologen toe te kunnen passen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie