Afgesloten
2020

Astmamedicatie in de eerstelijnszorg, 2018-2020

Duur: dec 2018 - mei 2020

Achtergrond
In Nederland lijden naar schatting 610.000 mensen aan astma. In 2015 kregen 105.400 Nederlanders de diagnose astma. Patiënten met astma zijn voor een belangrijk deel onder behandeling bij de huisarts en worden vooral behandeld met inhalatiemedicatie. De meest gebruikte onderhoudsmedicatie bij astma zijn inhalatiecorticosteroïden (ICS) en ICS in combinatie met langwerkende bèta-agonisten (LABA). Patiënten ervaren echter regelmatig problemen in het gebruik van inhalatoren en de therapietrouw is vaak laag. Omdat astma een ontstekingsziekte is met een variabel beloop, vertrouwen veel patiënten vooral op hun kortwerken de luchtwegverwijder om de symptomen onder controle te houden en minder op hun langwerkende ontstekingsremmer. Indien de astma ernstiger wordt, is soms chronische behandeling met orale corticosteroïden (OCS) noodzakelijk.

Doel
We onderzoeken het gebruik van astmamedicatie, de therapietrouw hieromtrent, de wijze waarop dit gerelateerd is aan het risico op exacerbaties (voorschrift OCS-kuur) en de astmacontrole voor alle astmapatiënten opgesplitst naar ernst van de aandoening (op basis van de GINA-klasse).

Resultaten
Onze inzichten publiceren we in een rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
AstraZeneca