Afgesloten
2018

Behandeling met DMARDs (disease-modifying antirheumatic drugs): voorkeuren van patiënten met reumatoïde artritis, 2016-2018

Duur: apr 2016 - jun 2018

Achtergrond
DMARDs (Disease-modifying antirheumatic drugs) spelen een centrale rol in de behandeling van reumatoïde artritis (RA). Er zijn veel verschillende DMARDs beschikbaar en elke DMARD heeft verschillende eigenschappen (bijvoorbeeld de toedienroute, maar ook bijwerkingen). Patiënt voorkeuren zijn belangrijk in de keuze voor een behandeling. Tot op heden is weinig bekend over de eigenschappen die voor RA patiënten in de keuze van DMARDs belangrijk zijn.

Doel
Deze studie omvat een kwalitatief deel om eigenschappen van DMARDs te identificeren en selecteren en een kwantitatief deel om de voorkeuren van RA patiënten in de keuze voor DMARDs in kaart brengen (aan de hand van die eigenschappen van verschillende DMARDs).

Methode
Kwalitatief deel: literatuurstudie, aanbevelingen van deskundigen en focusgroepen met patiënten. Kwantitatief deel: keuze-experiment.

Resultaat
Inzicht in de voorkeuren van patiënten met RA in de behandeling met DMARDs.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Pfizer
Projectpartners
Sint Maartenskliniek