Afgesloten
2009

Behoefteraming neurologen

Duur: 2008 - 2009

Om overschotten of tekorten aan neurologen te voorkomen moeten ontwikkelingen omtrent vraag en aanbod bij neurologie in de gaten gehouden worden. Door het inventariseren van gegevens hierover, kan in een zo vroeg mogelijk stadium maatregelen genomen worden voor de aansluiting tussen vraag en aanbod.

Wat is de ontwikkeling geweest in het totaal aantal patiënten neurologie, het werkproces van neurologen en de in- en uitstroom van neurologen(1997-2008), in hoeverre komt dit overeen met eerdere ramingen en hoe zal dit zich tot 2025 gaan ontwikkelen?

Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de tijd, worden drie verschillende vragenlijsten verstuurd naar afdelingen neurologie, werkzame neurologen en AIOS neurologie. Ook wordt er in literatuur gekeken naar belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de raming.

Rapport met daarin de ontwikkeling van vraag en aanbod in de periode 1997-2008 en hoe deze zich tot 2025 ver zullen gaan ontwikkelen. Hierbij wordt gewerkt met verschillende scenario’s.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Vereniging voor Neurologie