Afgesloten
2022

Brainlife: wat hebben jongeren met hersenletsel na hun revalidatie nodig om een volwaardig leven op te bouwen? 2021-2022

Duur: sept 2021 - mrt 2022

Achtergrond
Ongeveer 50.000 Nederlandse jongeren en jongvolwassenen lopen hersenletsel op door bijvoorbeeld een val, ongeval, ziekte of geweld. In de acute fase krijgen ze medische hulp die gevolgd wordt door revalidatie om de gevolgen zo klein mogelijk te houden. Na afronding van de revalidatie zijn ze veelal op zichzelf aangewezen en op de mensen om hen heen. En dat is voor velen van hen een lastige fase: hun lichaam en hun geest zijn niet meer hetzelfde als voor het hersenletsel. Een deel van hen doorloopt deze fase niet goed en raakt gedemotiveerd en belandt soms zonder opleiding en werk op de bank. Een ander deel rent zichzelf voorbij en valt later uit en is opgebrand. Ook raakt een deel van de jongeren met hersenletsel in een sociaal isolement omdat relaties met vrienden en familie verslechteren door de beperking.

Jongvolwassenen met hersenletsel hebben juist in deze fase ondersteuning nodig bij het opbouwen van een volwaardig leven dat past bij hun talenten en mogelijkheden en rekening houdt met hun beperkingen. Het gaat om verschillende levensdomeinen waarop jongeren zich ontwikkelen, zoals opleiding, werk, relaties, vrije tijd, bestaanszekerheid en zelfstandigheid. Leeftijdsgenoten zijn bij deze ontwikkeling van groot belang.

Doel
Het doel van het project is dat jongeren met hersenletsel hun leven beter kunnen vormgeven op een manier die bij hen past en betekenis voor hen heeft.

Aanpak
We doen een ontwerponderzoek waarbij we met ervaringsdeskundige jongvolwassenen (16-30 jaar) en gezondheidsprofessionals zoeken naar passende ondersteuning en de rol van peers daarbij. Frank Willem Hogervorst is ervaringsdeskundige en heeft het initiatief genomen tot dit project. Hij is als medeonderzoeker in alle fasen betrokken.
Voor dit ontwerponderzoek heeft zich een ambitieus team gemeld bestaande uit ervaringsdeskundige jongvolwassenen, ontwerpers, onderzoekers en zorgprofessionals. Hiermee hebben we alle expertise in huis om de eerste fase van Brainlife te doorlopen en te komen tot een ontwerp voor een aanpak in de tweede fase.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Agis Innovatiefonds
Projectpartners
Panton – Ontwerpers voor de zorg