Start
januari 2023
Projectpartners
SAZ kennisnetwerk patiëntveiligheid, Utrecht; Medirisk, Papendorp

Contactpersonen:

Profile picture for user L.vanTuyl@nivel.nl
+ 2

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
+ 2
Start
januari 2023
Projectpartners
Alzheimer Nederland; Amsterdam UMC; ZonMW: programma commissie voor Gender en Gezondheid; Hogeschool Inholland; MBO Rijnijssel, ROC Nijmegen

Contactpersonen:

Profile picture for user a.francke@nivel.nl
Profile picture for user f.bijnsdorp@nivel.nl
Start
januari 2023
Projectpartners
European Cancer Organisation (ECO), Belgium; European Institute of Oncology (IEO), Italy; SporeData, Estonia

Contactpersonen:

Profile picture for user n.bos@nivel.nl
+ 2
Start
januari 2023
Projectpartners
Rijksuniversiteit Groningen; Sociaal Planbureau Groningen

Contactpersonen:

Profile picture for user m.duckers@nivel.nl
+ 2
Start
december 2022
Projectpartners
Global Influenza Hospital Surveillance Network (GIHSN)

Contactpersonen:

Profile picture for user a.matser@nivel.nl
+ 3
Start
december 2022
Projectpartners
Kenniscentrum Eikenprocessierups

Contactpersoon:

Profile picture for user m.hooiveld@nivel.nl
Start
november 2022
Projectpartners
SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, Leiden; Universiteit Utrecht

Contactpersonen:

Profile picture for user l.vandijk@nivel.nl
Profile picture for user m.vervloet@nivel.nl

Contactpersonen:

Profile picture for user l.vandijk@nivel.nl
+ 4
Start
november 2022
Projectpartners
GGD Amsterdam; Amsterdam UMC

Contactpersonen:

Profile picture for user r.verheij@nivel.nl
+ 2
Start
oktober 2022
Projectpartners
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Contactpersoon:

Profile picture for user b.knottnerus@nivel.nl
Start
september 2022
Projectpartners
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Contactpersonen:

Profile picture for user r.friele@nivel.nl
Profile picture for user l.knap@nivel.nl

Contactpersonen:

Profile picture for user a.francke@nivel.nl
+ 3
Start
september 2022
Projectpartners
Technopolis Group (lead), The Netherlands; Schuttelaar & Partners, The Netherlands

Contactpersonen:

Profile picture for user l.vandijk@nivel.nl
+ 4
Start
augustus 2022
Projectpartners
BENU apotheken & Service apotheken
SIR institute for pharmacy practice and policy

Contactpersonen:

Profile picture for user l.vandijk@nivel.nl
+ 2
Start
augustus 2022
Projectpartners
Trimbos-instituut, Patiëntenfederatie Nederland

Contactpersonen:

Profile picture for user h.boeije@nivel.nl
+ 2

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
+ 2
Start
augustus 2022
Projectpartners
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), the Netherlands; Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI); Infeurope, Luxembourg

Contactpersonen:

Profile picture for user j.hansen@nivel.nl
Profile picture for user i.vanderheide@nivel.nl
Start
juli 2022
Projectpartners
European Health Management Association (EHMA), consisting of 24 partners in 11 European countries

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
+ 2
Start
juni 2022
Projectpartners
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB); Risbo; Kieskompas; Verwey-Jonker instituut

Contactpersonen:

Profile picture for user h.boeije@nivel.nl
Profile picture for user E.bottenheft@nivel.nl
Start
juni 2022
Projectpartners
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Netherlands; Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI), Ireland

Contactpersonen:

Profile picture for user j.hansen@nivel.nl
Profile picture for user I.Arslan@nivel.nl

Contactpersonen:

Profile picture for user n.bos@nivel.nl
+ 3