Start
oktober 2023
Projectpartners
Pharos; Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN); Federatie van Medisch Specialisten; Huisartsenpraktijken; Patiënten experts (o.a. via Stichting ABC)

Contactpersonen:

Profile picture for user s.vandulmen@nivel.nl
+ 3
Start
september 2023
Projectpartners
Panaxea

Contactpersonen:

Profile picture for user L.vanTuyl@nivel.nl
+ 6

Contactpersonen:

Profile picture for user t.magnee@nivel.nl
+ 2
Start
juni 2023
Projectpartners
Klankbordgroep, bestaande uit:
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa); Patientenfederatie Nederland; Consumentenbond; Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Contactpersonen:

Profile picture for user j.dejong@nivel.nl
+ 5
Start
juni 2023
Projectpartners
Wageningen Universiteit; GGD Amsterdam; Universiteit van Amsterdam; Technische Universiteit Delft

Contactpersoon:

Profile picture for user a.matser@nivel.nl
Start
mei 2023
Projectpartners
Radboudumc, afdeling geriatrie; Universiteit Utrecht, departement informatica

Contactpersonen:

Profile picture for user s.vandulmen@nivel.nl
Profile picture for user j.noordman@nivel.nl

Contactpersonen:

Profile picture for user h.boeije@nivel.nl
+ 2

Contactpersonen:

Profile picture for user r.friele@nivel.nl
Profile picture for user M.Baartmans@nivel.nl

Contactpersonen:

Profile picture for user j.dejong@nivel.nl
+ 4
Start
april 2023
Projectpartners
Stichting SBOH

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
+ 2
Start
april 2023
Projectpartners
Universiteit voor Humanistiek (UvH), Utrecht; Stichting Gezondheidscentrum Levinas, Rotterdam; Institute for Positive Health (iPH), Utrecht; Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC); Centrum voor Levensvragen Rotterdam; Huisartsenpraktijk Ottenhof, Groesbeek; Landelijke Vereniging POH-GGZ, Amsterdam

Contactpersonen:

Profile picture for user b.knottnerus@nivel.nl
Profile picture for user t.magnee@nivel.nl
Start
april 2023
Projectpartners
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL); Palliatieve Zorg Nederland (PZNL); Stichting Onderzoek Palliatieve Zorg Nederland (PALZON); UMC Groningen

Contactpersonen:

Profile picture for user a.francke@nivel.nl
+ 2
Start
april 2023
Projectpartners
Zilveren Kruis

Contactpersonen:

Profile picture for user r.verheij@nivel.nl
+ 2

Contactpersonen:

Profile picture for user r.verheij@nivel.nl
+ 2

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
+ 3
Start
februari 2023
Projectpartners
The Consortium JA HEROES consists of 20 European partners.

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
+ 3
Start
januari 2023
Projectpartners
SAZ kennisnetwerk patiëntveiligheid, Utrecht; Medirisk, Papendorp

Contactpersonen:

Profile picture for user L.vanTuyl@nivel.nl
+ 2

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
+ 2

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
+ 3
Start
januari 2023
Projectpartners
Alzheimer Nederland; Amsterdam UMC; ZonMw - programmacommissie voor Gender en Gezondheid; Hogeschool Inholland; MBO Rijnijssel, ROC Nijmegen

Contactpersonen:

Profile picture for user a.francke@nivel.nl
Profile picture for user m.degraaff@nivel.nl

Contactpersonen:

Profile picture for user h.boeije@nivel.nl
Profile picture for user F.vanSchelven@nivel.nl
Start
januari 2023
Projectpartners
European Cancer Organisation (ECO), Belgium; European Institute of Oncology (IEO), Italy; SporeData, Estonia

Contactpersonen:

Profile picture for user n.bos@nivel.nl
+ 2
Start
januari 2023
Projectpartners
Rijksuniversiteit Groningen; Sociaal Planbureau Groningen

Contactpersonen:

Profile picture for user m.duckers@nivel.nl
+ 3
Start
januari 2023
Projectpartners
A consortium of 64 partners in 26 countries

Contactpersonen:

Profile picture for user l.vandijk@nivel.nl
+ 3

Contactpersonen:

Profile picture for user L.vanTuyl@nivel.nl
+ 2