Start
juli 2022
Projectpartners
Gemeente Utrecht, Gemeente Nieuwegein, UtrechtZorg

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
Profile picture for user a.vanschaaijk@nivel.nl
Start
juni 2022
Projectpartners
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB); Risbo; Kieskompas; Verwey-Jonker instituut

Contactpersonen:

Profile picture for user h.boeije@nivel.nl
+ 2
Start
juni 2022
Projectpartners
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Netherlands; Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI), Ireland

Contactpersoon:

Profile picture for user j.hansen@nivel.nl

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
Profile picture for user a.vanschaaijk@nivel.nl
Start
april 2022
Projectpartners
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Utrecht (HU), Hogeschool Inholland, Radboudumc, University Medical Center Groningen (UMCG)

Contactpersoon:

Profile picture for user r.verheij@nivel.nl
Start
maart 2022
Projectpartners
Pharos (projectleider), Radboudumc (IQ Health), Nierpatientenvereniging (NVN), Nationale Vereniging Reumazorg Nederland (RZN), Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV), Nederlandse Federatie voor Nefrologen (NFN), Kennisinstituut van Medisch Specialisten

Contactpersonen:

Profile picture for user s.vandulmen@nivel.nl
+ 2
Start
maart 2022
Projectpartners
European Commission expert groups

Contactpersonen:

Profile picture for user j.hansen@nivel.nl
+ 2
Start
maart 2022
Projectpartners
Alzheimer Nederland

Contactpersonen:

Profile picture for user a.francke@nivel.nl
+ 2
Start
maart 2022
Projectpartners
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Netherlands; Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI), Ireland; Infeurope, Luxembourg

Contactpersonen:

Profile picture for user j.hansen@nivel.nl
+ 3
Start
februari 2022
Projectpartners
Ambulancezorg Nederland

Contactpersonen:

Profile picture for user d.deboer@nivel.nl
Profile picture for user n.bos@nivel.nl
Start
februari 2022
Projectpartners
Een klankbordgroep bestaande uit experts vanuit verschillende richtingen adviseert het project.

Contactpersonen:

Profile picture for user l.vandijk@nivel.nl
+ 5
Start
februari 2022
Projectpartners
Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Netherlands; Directorate-General for Health and Food Safety (DG SANTE), Belgium; Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI Dublin), Ireland

Contactpersonen:

Profile picture for user j.hansen@nivel.nl
+ 4
Start
februari 2022
Projectpartners
Amsterdam UMC, afdeling Oogheelkunde (https://lowvisionresearchamsterdam.com/)

Contactpersonen:

Profile picture for user h.boeije@nivel.nl
+ 3
Start
februari 2022
Projectpartners
Universiteit Maastricht; Amsterdam UMC; Patiëntenfederatie Nederland

Contactpersonen:

Profile picture for user j.rademakers@nivel.nl
Profile picture for user b.knottnerus@nivel.nl
Start
januari 2022
Projectpartners
Academische Werkplaats - Mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (AW-EMB) (Rijksuniversiteit Groningen); Academische Werkplaats - Leven met een verstandelijke beperking (AW-VB, Tranzo, Tilburg University)

Contactpersonen:

Profile picture for user h.boeije@nivel.nl
+ 2

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
+ 2
Start
januari 2022
Projectpartners
Stichting de Nederlandse Triage Standaard (NTS)

Contactpersonen:

Profile picture for user r.verheij@nivel.nl
+ 2

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
+ 4
Start
januari 2022
Projectpartners
Ervaringsdeskundige jongeren van JongPIT, Karakter: academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, en organisatie Games for Health die serious games ontwikkelt. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (beleidsorganisatie) en de Kenniswerkplaats Jeugd nemen deel aan de begeleidingscommissie.

Contactpersoon:

Profile picture for user h.boeije@nivel.nl

Contactpersonen:

Profile picture for user j.korevaar@nivel.nl
+ 2

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
+ 3
Start
december 2021
Projectpartners
United Metabolic Diseases (UMD); stofwisselingsziekten.nl

Contactpersoon:

Profile picture for user d.deboer@nivel.nl