Afgesloten
2010

CARPA-II: de invloed van fysieke stoornissen, comorbiditeit en cognitieve beperkingen op het functionele beloop bij oudere patiënten, 2007-2010

Duur: 2007 - 2010

Achtergrond
Het proces van revalidatie wordt bij oudere mensen beïnvloed door leeftijdgerelateerde factoren, met name door stoornissen zoals verlies van spierkracht, beweeglijkheid, gehoor en gezichtsvermogen, door een toenemende kans op (co)-morbiditeit en door een toename in cognitieve stoornissen zoals verlies van geheugen. Bij oudere patiënten met functionele beperkingen als gevolg van ziekte bepalen deze factoren mede hun huidige en toekomstige functioneren.
Kennis over de invloed van deze factoren op het functionele beloop bij oudere patiënten is nodig voor een optimale afstemming van de (revalidatie)behandeling.

CARPA-II
Het doel van het onderzoeksprogramma is daarom onderzoek te doen naar de invloed van fysieke stoornissen, comorbiditeit en cognitieve beperkingen op het functionele beloop bij oudere patiënten.
De primaire doelstelling is het functionele beloop bij oudere patiënten te bestuderen met daarbij de factoren die daarop mogelijk van invloed zijn. Dit wordt onderzocht in drie diagnosegroepen, namelijk bij patiënten die in het verleden poliomyelitis doorgemaakt hebben, bij patiënten met de ziekte van Parkinson en bij patiënten met artrose.

Doel
Binnen dit programma voert het NIVEL het project uit dat betrekking heeft op patiënten met artrose.

Methode
In elk van deze drie diagnosegroepen zijn binnen de studie CARPA cohorten van patiënten geformeerd die gedurende 5 jaar vervolgd worden. Wat betreft het artrose-cohort zijn 288 patiënten geïncludeerd in het onderzoek.
Op verschillende meetmomenten (bij aanvang van de studie, en na 1, en 3 jaar (dit was in het kader van de CARPA studie) zijn verschillende variabelen bij de patiëntengroep gemeten. Binnen de studie CARPAII wordt een extra meting na 5 jaar afgenomen.

Resultaten
De studie CARPAII geeft inzicht in het beloop van het fysiek functioneren van patiënten met artrose van heup of knie na 5 jaar. Specifiek zal hierbij de rol van leeftijdsgerelateerde factoren en comorbiditeit worden belicht.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Afdeling Revalidatie Vrije Universiteit Amsterdam; afdelingen Neurologie en Klinische Epidemiologie Academisch Medisch Centrum Amsterdam