Afgesloten
2015

Categorisering van burgermeldingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), 2015

Duur: nov 2014 - mrt 2015

Achtergrond
Klachten zouden, meer dan nu, gebruikt kunnen worden als informatiebron voor de IGZ, ook klachten die niet als individuele klacht door de IGZ nader zijn onderzocht. Het doel van dit project is te komen tot een categorieënsysteem voor het analyseren van en rapporteren over burgermeldingen bij de IGZ.

Onderzoeksvraag
Op welke manier kunnen burgermeldingen bij de IGZ op een betrouwbare manier worden gecategoriseerd, zodat dat ze vervolgens op een betekenisvolle en bruikbare manier geanalyseerd en gerapporteerd kunnen worden?

Methode
Ontwikkelen van een betrouwbaar en valide categorieënsysteem voor het categoriseren van de burgermeldingen, dat zal worden getest door twee afzonderlijke beoordelaars op een steekproef van bij de IGZ ingediende klachten.

Resultaat
een wetenschappelijk artikel

Dit project wordt gesubsidieerd door
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)