Afgesloten
2012

Communiceren in de apotheek over gebruik van een inhalatie-corticosteroïd (ICS), 2011-2012

Duur: feb 2011 - mrt 2012

Achtergrond
Het trainen van apothekers in het communiceren en voorlichten van patiënten over het gebruik van een inhalatie-corticosteroïd (ICS) tijdens persoonlijke contacten, kan de thans geringe therapietrouw naar verwachting verbeteren. Hiertoe onderzoeken we de manier waarop apothekers hun volwassen patiënten hierover beter kunnen instrueren en voorlichten. Dit project richt zich specifiek op het adequaat signaleren en reageren op, vaak ineffectieve, inhalatietechnieken, onvoldoende begrip en disfunctionele opvattingen en zorgen van patiënten met astma/COPD omtrent hun gebruik van inhalatie-corticosteroïden.

Onderzoeksvraag
Hoe communiceren patiënten en apothekers over ICS-gebruik en welke communicatieve gedragingen zijn bevorderlijk voor goed ICS-gebruik?

Methode
We nemen 160 apotheker-patiënt-contacten voor ICS-gebruik op in 10 apotheken. Deze opnames analyseren we en we relateren ze aan vragenlijstengegevens over (perceptie van) opvattingen over geneesmiddelen, respiratoire symptomen en geneesmiddelgebruik. Dit vullen we aan met longfunctiemetingen en therapietrouwmaten.

Resultaat
Het project resulteert in de contouren van een trainingsprogramma voor apothekers gericht op de communicatie en voorlichting rondom ICS-gebruik.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
Nefarma
Projectpartners
KNMP; Utrechts Instituut voor Farmaceutische Wetenschappen (UIPS)