Profile picture for user s.vandulmen@nivel.nl
Prof. dr. Sandra van Dulmen
Programmaleider Communicatie in de Gezondheidszorg; bijzonder hoogleraar 'Communicatie in de gezondheidszorg', Radboudumc

Onderzoek

Als programmaleider van het onderzoeksprogramma Communicatie in de Gezondheidszorg ben ik verantwoordelijk voor het initiëren, uitvoeren en rapporteren van onderzoek naar het begrijpen en verbeteren van communicatie tussen patiënten/cliënten en zorgverleners. Daarbij richt ik me zowel op communicatie in de huisartspraktijk als die in het ziekenhuis, de apotheek, de verloskundepraktijk en de thuiszorg. Voor ons onderzoek maken we veel gebruik van de Nivel Databank Communicatie in de Gezondheidszorg.

Beter leren communiceren
Ziek zijn vraagt veel van mensen. De energie die hen dan vaak ontbreekt om ook nog actief participerende zorgconsumenten te (moeten) zijn, wil ik met mijn onderzoek compenseren door vanuit hun perspectief de communicatie in de zorg te aanschouwen en met hen te verbeteren.

Goede communicatie is nodig om er achter te komen wat iemand mankeert maar ook om iemand gerust te stellen, om te weten welke behandelmogelijkheden er zijn, wat je kunt doen om beter te worden of hoe je zo lang mogelijk gezond blijft. Voor veel mensen blijkt het lastig om helder te communiceren of informatie goed te begrijpen. Deze mensen wil ik met mijn onderzoek ondersteunen door bijvoorbeeld gesprekken goed voor te bereiden of hen te leren op een andere manier te communiceren.

Publicaties

CV

Career

2012 - 2020: Professor II, Faculty of Health Sciences, University of South-Eastern Norway, Drammen, Noorwegen
2012 - heden: Bijzonder hoogleraar, Afdeling Eerstelijnsgeneeeskunde, Radboudumc, Nijmegen
2005 - heden: Senior programmaleider onderzoeksprogramma Communicatie in de Gezondheidszorg, Nivel, Utrecht
2001 - 2014: Mede-oprichter en secretaris/penningmeester EACH (European Association for Communication in Healthcare)
1999 - 2005: Programmaleider onderzoeksprogramma Communicatie in de gezondheidszorg, Nivel, Utrecht
1995 - 1999: Onderzoeker programma Specialist-patiënt-communicatie, Nivel, Utrecht
1991 - 1996: Onderzoeker vakgroep Huisartsgeneeskunde, UMC St.Radboud, Nijmegen
1988 - 1991: Wetenschappelijk medewerker vakgroep Huisartsgeneeskunde, UMC St. Radboud, Nijmegen
(co-)promotor 28 afgeronde promoties, heden promotor 8 promotieprojecten

Education

1996: PhD
1987: MA Psychology (cum laude)

Memberships/external committees

2001- 2014: Cofounder and secretary of EACH (International association for communication in healthcare)
2011 - present: Member of the editorial board of Patient Education and Counseling
2012 - 2020 : Member of the faculty of the annual PhD program on Person-centred healthcare research, USN, Drammen, Norway
2021 - present: Co-editor IJPCM (International Journal for Person Centered Medicine)
2015 - present: Member of the advisory board of Zorgkeuzelab
2016 - present: Member of the advisory board of Medgezel
2018 - present: Co-editor of Patient-Centered Innovation
2018 - present: Member of steering group of Care2report