Profile picture for user s.vandulmen@nivel.nl
Prof. dr. Sandra van Dulmen
Programmaleider Communicatie in de Gezondheidszorg; bijzonder hoogleraar 'Communicatie in de gezondheidszorg', Radboudumc

Onderzoek

Als programmaleider van het onderzoeksprogramma Communicatie in de Gezondheidszorg ben ik verantwoordelijk voor het initiëren, uitvoeren en rapporteren van onderzoek naar het begrijpen en verbeteren van communicatie tussen patiënten/cliënten en zorgverleners. Daarbij richt ik me zowel op communicatie in de huisartspraktijk als die in het ziekenhuis, de apotheek, de verloskundepraktijk en de thuiszorg. Voor ons onderzoek maken we veel gebruik van de Nivel Databank Communicatie in de Gezondheidszorg.

Beter leren communiceren
Ziek zijn vraagt veel van mensen. De energie die hen dan vaak ontbreekt om ook nog actief participerende zorgconsumenten te (moeten) zijn, wil ik met mijn onderzoek compenseren door vanuit hun perspectief de communicatie in de zorg te aanschouwen en met hen te verbeteren.

Goede communicatie is nodig om er achter te komen wat iemand mankeert maar ook om iemand gerust te stellen, om te weten welke behandelmogelijkheden er zijn, wat je kunt doen om beter te worden of hoe je zo lang mogelijk gezond blijft. Voor veel mensen blijkt het lastig om helder te communiceren of informatie goed te begrijpen. Deze mensen wil ik met mijn onderzoek ondersteunen door bijvoorbeeld gesprekken goed voor te bereiden of hen te leren op een andere manier te communiceren.

Publicaties

CV

Professioneel verleden
2012 - 2020: Professor II, Faculty of Health Sciences, University of South-Eastern Norway, Drammen, Noorwegen
2012 - heden: Bijzonder hoogleraar, Afdeling Eerstelijnsgeneeeskunde, Radboudumc, Nijmegen
2005 - heden: Senior programmaleider onderzoeksprogramma Communicatie in de Gezondheidszorg, Nivel, Utrecht
2001 - 2014: Mede-oprichter en secretaris/penningmeester EACH (European Association for Communication in Healthcare)
1999 - 2005: Programmaleider onderzoeksprogramma Communicatie in de gezondheidszorg, Nivel, Utrecht
1995 - 1999: Onderzoeker programma Specialist-patiënt-communicatie, Nivel, Utrecht
1991 - 1996: Onderzoeker vakgroep Huisartsgeneeskunde, UMC St.Radboud, Nijmegen
1988 - 1991: Wetenschappelijk medewerker vakgroep Huisartsgeneeskunde, UMC St. Radboud, Nijmegen
(co-)promotor 28 afgeronde promoties, heden promotor 8 promotieprojecten
Opleiding
1996: Proefschrift “Exploring cognitions in irritable bowel syndrome; implications for the role of the doctor”, RU Nijmegen
1981 -1987: Doctoraal Klinische Psychologie, RU Nijmegen, cum laude
1974 -1981: Atheneum-B, v/d Puttlyceum, Eindhoven
Lidmaatschappen en bestuurswerkzaamheden
Redactielid Patient Education Counseling (PEC)
Co-editor International Journal for Person Centered Medicine (IJPCM)
Lid Verona Network on Sequence Analysis
Voorzitter interuniversitaire Patient Provider Interaction werkgroep
Lid Raad van Advies Zorgkeuzelab
Lid Raad van Advies Medgezel
Co-editor PCI (Patient Centered Innovation)