Afgesloten
2007

Consumenteninformatie: ervaringen van verzekerden, 2006

Duur: mei 2006 - jun 2007

Achtergrond
In de keuzegids Zorgverzekeringen op www.kiesBeter.nl kunnen mensen zorgverzekeraars vergelijken wat betreft premie, dekking en dienstverlening. De informatie over de dienstverlening is vorig jaar verzameld door het NIVEL en dient dit jaar geactualiseerd te worden.

Onderzoeksvragen
1. Hoe hebben consumenten in 2005/2006 de kwaliteit van ambulante medische zorg ervaren?
2. Hoe hebben consumenten in 2005/2006 de kwaliteit van hun zorgverzekeraar ervaren?
3. Verschillen de ervaringen van consumenten die verzekerd zijn bij verschillende zorgverzekeraars?
4. Verschillen de ervaringen van consumenten in 2005/2006 vergeleken met de ervaringen van consumenten in 2004/2005?

Methode
Nederlandse zorgverzekeraars worden gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. De zorgverzekeraars die besluiten deel te nemen, trekken op basis van een aantal richtlijnen een willekeurige steekproef van 675 verzekerden. De verzekerden worden gevraagd om de (enigszins aangepaste) CQ vragenlijst ‘Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars’ in te vullen. De dataverzameling geschiedt bij Mailstreet en wordt betaald door de zorgverzekeraars. De data-analyses worden door het NIVEL gedaan: beschrijvende analyses in SPSS om staafdiagrammen te maken en multilevel analyses in MLWin om tot een sterrenindeling te komen.

Resultaat
Het project resulteert in consumenteninformatie over de prestaties van verzekeraars en de kwaliteit van de door hen ingekochte zorg. Producten van dit onderzoek zijn:
- Publieke ervaringsinformatie ten behoeve van de keuzegids zorgverzekeringen op www.kiesBeter.nl
- Rapport met daarin de methode en de resultaten van het onderzoek
- Individuele terugrapportages over de resultaten van het onderzoek voor de deelnemende verzekeraars

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS