Publicatie

Publicatie datum

Het meten van vertrouwen in de zorgverzekeraar: psychometrische eigenschappen van een Nederlandse vragenlijst.

Hendriks, M., Delnoij, D., Groenewegen, P.P. Het meten van vertrouwen in de zorgverzekeraar: psychometrische eigenschappen van een Nederlandse vragenlijst. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2007, 85(5), 280-286
Download de PDF
Het doel van het onderzoek was om een Nederlandse vragenlijst te ontwikkelen die het vertrouwen van mensen in de
zorgverzekeraar valide en betrouwbaar kan meten. Hiertoe werd een Amerikaanse vragenlijst vertaald en afgenomen bij een groep respondenten. Het bleek dat mensen weinig tot geen problemen ervoeren bij het invullen van de vragenlijst. Factoranalyses lieten zien dat het vertrouwen in de zorgverzekeraar een ééndimensionaal construct is met een goede interne consistentie. Zoals verwacht hing het vertrouwen in de zorgverzekeraar positief samen met het algemene oordeel over de zorgverzekeraar en de intentie om verzekerd te blijven bij de zorgverzekeraar. Ook bleek dat mensen die geen klachten hadden of die tevreden waren over de klachtafhandeling meer vertrouwen hadden in de zorgverzekeraar dan mensen die wel klachten hadden of ontevreden waren over de klachtafhandeling. Het onderzoek laat zien dat de Nederlandse vragenlijst een veelbelovend instrument is om het vertrouwen in de zorgverzekeraar valide en betrouwbaar te meten.