Profile picture for user j.rademakers@nivel.nl
Prof. dr. Jany Rademakers
Hoofd onderzoeksafdeling Gezondheidszorg vanuit het Perspectief van Patiënten, Cliënten en Burgers; hoogleraar 'Gezondheidsvaardigheden en patiëntparticipatie', CAPHRI, Maastricht University

Onderzoek

Als afdelingshoofd maak ik deel uit van het Management Overleg (MO) en denk ik mee over beleids- en onderzoeksvraagstukken. Ik ben verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid van het Nivel en de scholing van medewerkers. Binnen de afdeling geef ik leiding aan verschillende groepen medewerkers zoals programmaleiders, onderzoekers, statistici en het Cluster Panel- en surveyonderzoek. Verder ben ik hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en patiëntparticipatie (Health literacy and patient participation) bij de Universiteit Maastricht.

Zorg moet meer maatwerk worden
Mijn doel is bijdragen aan meer patiëntgerichte zorg. Ik onderzoek hoe patiënten en cliënten de kwaliteit van de gezondheidszorg ervaren en wat hun ervaringen en behoeften zijn. Daarnaast bekijk ik welke vaardigheden ze nodig hebben om een actieve rol te kunnen spelen in het zorgproces, bijvoorbeeld in de communicatie met hun zorgverlener en bij zelfmanagement. Die actieve rol is iets dat de overheid graag wil en de meeste patiënten vaak ook. Patiënten zijn daar alleen niet altijd toe in staat. Uit onze onderzoeken blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders veel moeite heeft met de eigen regie rond gezondheidszorg en dat drie op de 10 Nederlanders beperkte gezondheidsvaardigheden heeft. Zij hebben er moeite mee om gezondheidsinformatie te vinden, te begrijpen en toe te passen in hun eigen situatie. Er is een groep mensen (ouderen, lager opgeleiden, met een migratie achtergrond) voor wie de zorg beter wordt als we meer rekening houden met hun wensen en vaardigheden. Door meer onderzoek op dit gebied kunnen we de zorg meer op maat van de patiënt maken.

Publicaties

CV

Professioneel verleden
2015 – nu Hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en patiëntparticipatie, Maastricht University
2009 - nu Hoofd onderzoeksafdeling
2007 - 2011 Programmaleider Patiëntenperspectief / Vraaggestuurde zorg. Nivel, instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
2005 - 2007 Programmaleider Kwaliteitszorg, Ontwikkeling en Onderzoek. Expertisecentrum voor Onderwijs & Opleiding (dOO), UMC Utrecht
2002 - 2005 Senior onderzoeker / consultant Onderwijsinstituut UMC Utrecht
1992 - 2002 Hoofd van de onderzoeksafdeling `Seksualiteit van jongeren en jong volwassenen’. Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek (NISSO) / Rutgers Nisso Groep (RNG)
1990 - 1992 Senior onderzoeker/programmaleider bij het Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek (NISSO)
1985 - 1992 Onderzoekscoördinator Stimezo Nederland, koepelorganisatie van abortusklinieken
Opleiding
Coachend Leiderschap, De Baak Opleidingen, 2016
Baak strategie programma, De Baak Opleidingen, 2012
Postgraduate Certificate in Medical Education Universiteit Dundee, 2007
Management van onderzoeksprojecten, postdoctorale opleiding, 1996
Promotie tot doctor in de Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht, 1991
Proefschrift: "Anticonceptie en interactie; de preventie van ongewenste zwangerschappen door jongeren in Nederland" (promotor: prof. dr . P. Schnabel; co-promotor: dr. E. Ketting)
Psychologie, Universiteit Utrecht, Ontwikkelings- en klinische psychologie, 1985
Gymnasium A, Norbertuscollege te Roosendaal, 1978
Lidmaatschappen en bestuurswerkzaamheden
Lidmaatschappen en prijzen
- Lid onderzoeksschool Care
- Section Editor BMC Health Services Research
- Lid Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap
- Lid External Faculty Graduate School University of Maine
- Editorial Board Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology
- Referent Tijdschrift voor Medisch Onderwijs
- Winnares van de Van Emde Boas-Van Usselprijs 1999 die wordt toegekend door de Nederlandse Vereniging voor - Seksuologie aan iemand met bijzondere verdiensten op het terrein van de seksuologie (1999)

Bestuurswerkzaamheden
2018 - nu Lid Raad van Advies College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG)
2018 - 2023 Bestuurslid Stichting Voedselbank Utrecht
2010 - 2020 Lid Stuurgroep van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden
2003 - 2005 Secretaris Stichting Vrouw & Gezondheidszorg
1998 - 2001 UNICEF (secretaris regio 'Utrecht en omstreken')
1999 - 2001 Voorzitter Ondernemingsraad Rutgers NISSO Groep
1994 - 1998 Voorzitter Ondernemingsraad NISSO
1982 - 1983 Lid Subfaculteitsraad Psychologie
1982 - 1983 Lid Vakgroepsbestuur Klinische Psychologie