Profile picture for user j.rademakers@nivel.nl
Prof. dr. Jany Rademakers
Hoofd onderzoeksafdeling Gezondheidszorg vanuit het Perspectief van Patiënten, Cliënten en Burgers; hoogleraar 'Gezondheidsvaardigheden en patiëntparticipatie', CAPHRI, Maastricht University

Onderzoek

Als afdelingshoofd maak ik deel uit van het Management Overleg (MO) en denk ik mee over beleids- en onderzoeksvraagstukken. Ik ben verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid van het Nivel en de scholing van medewerkers. Binnen de afdeling geef ik leiding aan verschillende groepen medewerkers zoals programmaleiders, onderzoekers, statistici en het Cluster Panel- en surveyonderzoek. Verder ben ik hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en patiëntparticipatie (Health literacy and patient participation) bij de Universiteit Maastricht.

Zorg moet meer maatwerk worden
Mijn doel is bijdragen aan meer patiëntgerichte zorg. Ik onderzoek hoe patiënten en cliënten de kwaliteit van de gezondheidszorg ervaren en wat hun ervaringen en behoeften zijn. Daarnaast bekijk ik welke vaardigheden ze nodig hebben om een actieve rol te kunnen spelen in het zorgproces, bijvoorbeeld in de communicatie met hun zorgverlener en bij zelfmanagement. Die actieve rol is iets dat de overheid graag wil en de meeste patiënten vaak ook. Patiënten zijn daar alleen niet altijd toe in staat. Uit onze onderzoeken blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders veel moeite heeft met de eigen regie rond gezondheidszorg en dat drie op de 10 Nederlanders beperkte gezondheidsvaardigheden heeft. Zij hebben er moeite mee om gezondheidsinformatie te vinden, te begrijpen en toe te passen in hun eigen situatie. Er is een groep mensen (ouderen, lager opgeleiden, met een migratie achtergrond) voor wie de zorg beter wordt als we meer rekening houden met hun wensen en vaardigheden. Door meer onderzoek op dit gebied kunnen we de zorg meer op maat van de patiënt maken.

Publicaties

CV

Career
2015 – nu Hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en patiëntparticipatie, Maastricht University
2009 - nu Hoofd onderzoeksafdeling
2007 - 2011 Programmaleider Patiëntenperspectief / Vraaggestuurde zorg. Nivel, instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
2005 - 2007 Programmaleider Kwaliteitszorg, Ontwikkeling en Onderzoek. Expertisecentrum voor Onderwijs & Opleiding (dOO), UMC Utrecht
2002 - 2005 Senior onderzoeker / consultant Onderwijsinstituut UMC Utrecht
1992 - 2002 Hoofd van de onderzoeksafdeling `Seksualiteit van jongeren en jong volwassenen’. Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek (NISSO) / Rutgers Nisso Groep (RNG)
1990 - 1992 Senior onderzoeker/programmaleider bij het Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek (NISSO)
1985 - 1992 Onderzoekscoördinator Stimezo Nederland, koepelorganisatie van abortusklinieken
Education
2012 Baak strategy programme, de Baak Courses
2007 Postgraduate Certificate in Medical Education, University of Dundee, Scotland.
1991 PhD-degree Utrecht University. Thesis: 'Prevention of unwanted pregnancy by adolescents in the Netherlands'
1985 Master Developmental and clinical psychology, Utrecht University
1978 Gymnasium, Norbertuscollege, Roosendaal.
Memberships/external committees
Member Advisory board Medicines Evaluation Board (MEB)
Member Advisory board Trisearch project (Universität Köln, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Germany)
Member of advisory board Quality and Information of Achmea
Member of the steering committee of the Dutch Health Literacy Alliance
Member of the research school CaRe (member of the PhD education committee of CaRe)
Member of advisory committee Psychosocial consequences of abortion (Utrecht University)
Member of advisory committee health literacy of vulnerable polypharmacy patients, University of Groningen
Member of the ZonMw projectgroup on low literacy and health (Radboud University)
Member of the editorial Board of the Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology
Member of Vereniging Volksgezondheid en Wetenschap (Society for Public Health and Science)