Afgesloten
2016

CQ-index (CQI) Palliatieve Zorg: onderscheidend vermogen bepalen, 2015-2016

Duur: okt 2015 - mrt 2016

Achtergrond
De CQ-Index Palliatieve Zorg (PZ) meet kwaliteitsindicatoren vanuit gebruikersperspectief (patiënten en nabestaanden). Uit eerder onderzoek blijkt de CQ-Index PZ een inhoudsvalide en bruikbare vragenlijst te zijn.

Onderzoeksvraag
Wat is het onderscheidend vermogen van de CQ-Index PZ, d.w.z. wat is de geschiktheid van het instrument om kwaliteitsverschillen tussen (samenwerkingsverbanden van) zorgaanbieders in kaart te brengen?

Methode
Bestaande CQ-Index PZ-gegevens uit de database van de lopende 'Evaluatie van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg' worden gebruikt. Aan de hand van multilevel regressieanalyses zal de intraklasse correlatie (ICC) worden berekend, die aangeeft hoeveel van de variatie in een score toegeschreven kan worden aan verschillen tussen (samenwerkingsverbanden van) zorgaanbieders.

Resultaat
Meer inzicht in het discriminerend vermogen van de CQ-Index PZ en in kenmerken van patiënten en nabestaanden en van (samenwerkingsverbanden van) zorgaanbieders die samenhangen met verschillen in kwaliteitsscores.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw