Afgesloten
2008

CQ-index (CQI) Rughernia ontwikkelen, 2007-2008

Duur: okt 2007 - sept 2008

Achtergrond
De Consumer Quality Index (CQI) heeft als doel systematisch consumentenervaringen met de zorg te verzamelen ten gunste van transparantie en vraagsturing in de zorg.

Doel
Met de te ontwikkelen vragenlijst, de CQ Index Rughernia, kan worden vastgesteld welk belang patiënten hechten aan verschillende kwaliteitaspecten van rugherniazorg en wat de feitelijke ervaringen van patiënten met deze zorg zijn.

Project design
Dit onderzoek omvat de eerste drie fasen van het ontwikkeltraject:
1. voorbereiding
2. vragenlijstconstructie o.b.v. kwalitatief onderzoek
3. psychometrische test

De psychometrische eigenschappen van de CQ Index worden getest bij een steekproef van circa 1200 mensen die in een ziekenhuis of zelfstandig behandel centrum zijn behandeld of gediagnosticeerd voor rughernia.

Resultaat
Met de CQ Index Rughernia kunnen grootschalige metingen worden uitgevoerd om patiëntenervaringen in kaart te brengen. Met de verzamelde gegevens krijgen patiënten keuze-informatie, de zorgverzekeraars inkoopinformatie, zorgaanbieders kwaliteitsinformatie, de overheid beleidsinformatie, en de inspectie (IGZ) en de zorgautoriteit (NZa) toezichtinformatie.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Centrum Klantervaring Zorg; Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO) - Nederlands kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg; Stichting Miletus