Project
Afgesloten
2011

Culturele sensitiviteit van richtlijnen voor palliatieve zorg, 2010-2011

Duur: mrt 2010 - mrt 2011

Achtergrond
De groep mensen met een niet-westerse achtergrond die een beroep doet op palliatieve zorg groeit. Het wordt daardoor steeds belangrijker dat richtlijnen voor palliatieve zorg die het handelen van zorgverleners sturen, rekening houden met culturele diversiteit.

Onderzoeksvraag
In welke mate sluiten landelijke richtlijnen op het gebied van palliatieve zorg aan bij cultureel bepaalde zorgopvattingen, zorggebruiken, leefstijl en communicatie¬patronen van de grootste groepen niet-westerse allochtonen in Nederland?

Methode
1. systematisch literatuuronderzoek
2. inhoudsanalyse van landelijke richtlijnen palliatieve zorg over resp. pijn, depressie, delier, misselijkheid/braken en obstipatie, waarbij gelet wordt op de “culturele sensitiviteit” van die richtlijnen
3. expertmeeting uitmondend in concrete adviezen over hoe deze richtlijnen cultureel sensitief toegepast moeten worden.

Resultaat
De rapportage vindt plaats in de vorm van diverse publicaties en fact sheets. Tevens zullen inzichten uit dit project verwerkt worden in (bij)scholingen voor medische, verpleegkundige en andere zorgverleners over het verlenen van transculturele (palliatieve) zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Iniversiteit van Amsterdam (UvA); Integraal Kankercentrum Oost (IKO); Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen)