Project
Start
oktober 2019

De ‘politiek’ van een veranderend zorglandschap: coördinatie, prioritering en arbeid in Noorse gezondheidszorg- en welzijnsdiensten

In dit project wordt de organisatie van zorg en welzijn in verschillende landen onderzocht.

Aard van het onderzoek
Het onderzoek is exploratief van aard en gaat uit van een multidisciplinaire en multilevelvergelijking van institutionele, sociale en economische aspecten. Deelname van het Nivel bestaat o.a. uit een documentenanalyse van beleidsdocumenten in Noorwegen en Europa.

Resultaat
Het onderzoek biedt inzicht in het Scandinavische welzijnsmodel in relatie tot Europese modellen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
The Research Council of Norway
In dit project werken we samen met
National Centre for Care Research West Norway