Afgesloten
2011

De relatie tussen gezondheidsproblemen en schoolprestaties van jongeren, 2011

Duur: mei - dec 2011

Achtergrond
Er wordt verondersteld dat een slechte gezondheid op jonge leeftijd leidt tot mindere schoolprestaties en dat dit op deze manier gezondheidsachterstanden in de hand werkt.

Onderzoeksvraag
Welke invloed heeft de gezondheidssituatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs op hun schoolcarrière? Heeft de sociaal-economische status van de ouders invloed op deze relatie?

Methode
Voor de analyses worden gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over inschrijvingen en examens in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de periode van 2003-2009 gekoppeld aan huisartsregistratiegegevens uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). Voor het bepalen van de sociaal-economische status van ouders wordt gebruik gemaakt van gegevens van het CBS.

Resultaat
Het onderzoek biedt inzicht in de maatschappelijke baten van gezondheid en het ontstaan van gezondheidsachterstanden op jonge leeftijd.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
Projectpartners
RIVM (dr. F. van der Lucht, dr. E Uiters)