Afgesloten
2010

De vraag naar mondzorg, 2009-2010

Duur: feb 2009 - mrt 2010

Achtergrond
De eerstelijnsmondzorg wordt gekenmerkt door een grote dynamiek. Zo wordt er sinds enige jaren op gewezen dat er mogelijke knelpunten gaan ontstaan in het aanbod van mondzorg in Nederland. In 2000 werd onder meer geconstateerd dat de vraag naar mondzorg zal toenemen, doordat de bevolking tot op oudere leeftijd het eigen gebit zal behouden en er sprake is van een groeiende wens om een verzorgd en gezond gebit te hebben. Door dergelijke vraagontwikkelingen kan het evenwicht tussen vraag en aanbod in de mondzorg verschuiven, waardoor de samenwerking en taakherschikking tussen beroepsgroepen in de mondzorg bevorderd dienen te worden (CVZ, 2004; Commissie Innovatie Mondzorg, 2006). Een belangrijke schakel bij de feitelijke invulling van deze mogelijke taakherschikking is het huidige en verwachte gedrag van (potentiële) gebruikers van mondzorg. Bij taakherschikking is van belang in welke mate en onder welke condities mensen bereid zijn gebruik te maken van de diensten van de lager opgeleide beroepsbeoefenaar (in dit geval de mondhygiënist) in plaats van de hoger opgeleide (in dit geval de tandarts).

Doel
Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in het huidige en toekomstige gedrag van (potentiële) gebruikers van mondzorg, in het bijzonder aangeboden door tandartsen en mondhygiënisten. Specifieke vragen zijn:
1. Wat is de mogelijke invloed van taakherschikking op de keuzes die mensen maken of denken te gaan maken?
2. Wat zijn de mogelijke effecten van verschillen in kosten op deze keuzes?
3. Wat zijn de keuzes die mensen voor hun kinderen maken of denken te maken?

Methode
Enquêteonderzoek onder 1500 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg (CoPa) van het Nivel, data-analyse inclusief vignet-analyse en beleidsanalyses.

Resultaten
Inzicht in de afwegingen die consumenten voor henzelf en hun kinderen maken in het gebruik van eerstelijns mondzorg, in het bijzonder de afweging tussen diensten van tandartsen en mondhygiënisten. De factoren die op deze afwegingen van invloed zijn worden vertaal in suggesties voor beleid in termen van informatieverstrekking en samenwerking binnen de eerstelijns mondzorg.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan