Afgesloten
2013

De vrijgevestigde diëtistenpraktijk: effecten van grotendeels schrappen vergoeding diëtetiek uit basisverzekering, 2012-2013

Duur: mrt 2012 - mrt 2013

Achtergrond
Per 1 januari 2012 is de aanspraak op dieetadvisering uit de basisverzekering geschrapt met uitzondering van dieetadvisering die wordt gegeven als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire zorg.

Onderzoeksvraag
Wat zijn de effecten van de beperkingen van de vergoeding van dieetadvisering in de basisverzekering voor de vrijgevestigde extramuraal werkzame diëtist?

Methode
Declaratiegegevens van patiënten worden voor dit onderzoek geëxtraheerd uit de reguliere praktijksoftware (Evry) van 250 vrijgevestigde diëtisten.

Resultaat
Resultaten van het eerste kwartaal van 2012 (en mogelijk ook over heel 2012) worden gerapporteerd voor wat betreft veranderingen: in aantal cliënten, in omvang van zorg per cliënt en totaal volume van zorg per praktijk.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS (LIPZ)
Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
Projectpartners
Nederlandse Vereniging van Diëtisten; Ensemble