Profile picture for user c.leemrijse@nivel.nl
Dr. Chantal Leemrijse
Senior onderzoeker Huisartsenzorg

Onderzoek

Binnen het Onderzoeksprogramma Huisartsenzorg ben ik betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten, zoals: preventie van hart- en vaatziekten bij vrouwen; valpreventie bij ouderen; samenwerking tussen (zorg)professionals in de wijk; ‘de Class’, een project om jongeren met niet-aangeboren hersenletsel te begeleiden naar betaald werk. Mijn werkzaamheden beslaan alle fasen van onderzoek: het achterhalen van interessante en relevante onderzoeksvragen; het vinden van subsidies; het bepalen van de juiste onderzoeksmethoden; het verzamelen van gegevens; het rapporteren van de resultaten. Verder ben ik betrokken bij het begeleiden van jongere onderzoekers.

Deelnemen aan de maatschappij
Onderzoek moet een eerlijk antwoord geven op bestaande en relevante vragen. Daarom vind ik het belangrijk dat onderzoek gedegen plaats kan vinden en onafhankelijk is van financiële en/of politieke belangen van opdrachtgevers. Ik word enthousiast van onderzoek dat direct over mensen gaat en bijdraagt aan de manier waarop zij zo gezond en gelukkig mogelijk kunnen deelnemen aan onze maatschappij.

Publicaties

CV