Afgesloten
2021

Dementie terug in het hart van de gemeenschap, 2018-2022

Duur: jan 2018 - jun 2022

Context: Park Vossenberg
Mensen met dementie die in een zorginstelling wonen, verblijven vaak op een gesloten afdeling of kleinschalige woonvoorziening, die zij alleen onder begeleiding kunnen verlaten. Stichting Maasduinen, een zorgorganisatie in Noord-Brabant, wil dit veranderen. Op de nieuwe locatie Park Vossenberg wordt een omgeving gecreëerd waarin mensen met dementie vrij kunnen bewegen, anderen ontmoeten en hun eigen leefpatroon behouden. Er zijn letterlijk geen muren meer die mensen met dementie hinderen en scheiden van de rest van de samenleving.

Onderzoeksvraag
Welke gevolgen heeft het veranderen van de bewegingsruimte voor ouderen met dementie voor hun kwaliteit van leven en de inbedding van dementiezorg in de samenleving?

Methoden
We volgen de veranderingen in Park Vossenberg. We bestuderen de interactiepatronen tussen personen met dementie en hun omgeving en hoe deze interacties verband houden met de gezondheid en levenskwaliteit van personen met dementie, en met de sociale cohesie in de lokale gemeenschap.
Voor het onderzoek worden verschillende methoden ingezet, waaronder analyses van bewegingspatronen van ouderen met dementie aan de hand van sensoren, observaties, analyses van zorggegevens en vragenlijsten onder medewerkers en buurtbewoners.

Resultaat
Inzicht in de gevolgen voor ouderen met dementie, hun familie, personeel en ook voor de buurtbewoners.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Stichting Maasduinen, locatie Park Vossenberg
Leiden Institute of Advanced Computer Science en Leids Universitair Medisch Centrum: Prof. dr. J.N.Kok
Universiteit Maastricht : Prof. Dr. J.M.G.A. Schols, CAPHRI, Dept. HSR
ActiZ, brancheorganisatie van zorgondernemers