Profile picture for user p.groenewegen@nivel.nl
Prof. dr. Peter Groenewegen
Senior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing; hoogleraar 'Sociale en geografische aspecten van gezondheid en zorg', Universiteit Utrecht

Onderzoek

Ik doe onderzoek naar gezondheidszorgsystemen. De nadruk ligt op de organisatie van de zorg in de eerste lijn. Mijn onderzoek gaat over Nederland en de vergelijking met andere Europese landen. Ik doe dat onderzoek op basis van gegevens die we in een groot internationaal project verzamelden n 34 landen. We combineerden informatie over het gezondheidszorgsysteem, gegevens over huisartsen, hun praktijken en het oordeel van patiënten over het consult dat me hun huisarts hadden.
In een ander project kijken we naar de overdraagbaarheid van innovaties in de organisatie van de zorg en het zorgbeleid tussen landen. Dit is onderdeel van een groter internationaal project met als doel het formuleren van een onderzoeksagenda voor gezondheidszorg- en systeemonderzoek.

‘Een groene omgeving is goed voor de gezondheid’
Daarnaast doe ik onderzoek naar de relatie tussen de omgeving waarin mensen wonen en hun gezondheid. Dat startte met onderzoek naar de relatie tussen een groene leefomgeving en de gezondheid van mensen. Later breidde zich dat uit naar andere aspecten van de fysieke omgeving, zoals luchtvervuiling en de sociale omgeving. Met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn hebben we een prachtige infrastructuur om de relaties tussen woonomgeving en ziekten en problemen waarmee mensen bij de huisarts komen, te analyseren.
Ik vind het leuk dat ik nu – na een periode waarin ik veel management deed – weer zelf onderzoek kan doen. Nadenken over nieuwe projecten, uitzoeken, analyseren, schrijven.

Publicaties

CV

Education

Sociology (graduated in 1976; PhD in 1985)

Memberships/external committees

Co-founder and former member of the Executive Board of the European Forum for Primary Care (EFPC).
Member of the Scientific Advisory Board of the Institut Pierre Louis of Epidemiology and Public Health, Paris
Programme committee VEZN (Strengthening Primary Care in the South of the Netherlands)
Board of Governors College of General Practitioners
Advisory Group Flemish GP education
Member of the editorial board of Journal of Health Services Research and Policy
Member of the editorial board of Primary Health Care Research and Development