Afgesloten
2014

Dementiemonitor Mantelzorg 2012-2014

Duur: juli 2012 - juni 2014

Achtergrond

Voor 'goede' dementiezorg is het belangrijk om de ervaren problemen en ondersteuningswensen van mantelzorgers van mensen met dementie te monitoren.

Onderzoeksvragen

  1. Ervaren mantelzorgers van mensen met dementie problemen in hun zorgverlening?
  2. Hebben zij behoefte aan professionele ondersteuning?
  3. Van welke (gemeentelijke) ondersteuning maken ze gebruik en wat is hun oordeel?

Methode

  1. Aanpassing vragenlijst (zoals gebruikt bij Dementiemonitor, peiling 2011)
  2. Testen nieuwe conceptvragenlijst
  3. Peiling onder mantelzorgers

Resultaat

Inzicht in de ervaren problemen, belasting en ondersteuningswensen van mantelzorgers, ontvangen ondersteuning en ervaringen met dementiezorg.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Alzheimer Nederland