Project
Afgesloten
2014

Dementiemonitor Mantelzorg 2013-2014

Duur: juli 2013 - juni 2014

Achtergrond
Voor 'goede' dementiezorg is het belangrijk om de ervaren problemen en ondersteuningswensen van mantelzorgers van mensen met dementie te monitoren.

Onderzoeksvragen
Ervaren mantelzorgers van mensen met dementie problemen in hun zorgverlening?
Hebben zij behoefte aan professionele ondersteuning?
Van welke (gemeentelijke) ondersteuning maken ze gebruik en wat is hun oordeel?

Methode
1. Aanpassing vragenlijst (zoals gebruikt bij Dementiemonitor, peiling 2011)
2. Testen nieuwe conceptvragenlijst
3. Peiling onder mantelzorgers

Resultaat
Inzicht in de ervaren problemen, belasting en ondersteuningswensen van mantelzorgers, ontvangen ondersteuning en ervaringen met dementiezorg.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Alzheimer Nederland