Afgesloten
2019

Eén loket voor nazorg bij rampen: gemeentelijke behoeftepeiling 2018-2019

Duur: mei 2018 - dec 2019

Achtergrond
De gemeentelijke overheid is verantwoordelijk voor de ondersteuning en zorg aan getroffen burgers in de nafase van een ramp. Een analyse van de nazorg bij eerdere rampen en crises in Nederland wijst op het belang van een goed gecoördineerd dienstenaanbod. Een zogenoemde “één loketfunctie” brengt de brede diversiteit aan informatie en diensten voor getroffenen met allerlei vragen en problemen in de nasleep van een ramp zoveel mogelijk samen op één punt. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een fysiek, al dan niet verplaatsbaar kantoor of ontmoetingscentrum (dit wordt een IAC genoemd, een informatie- en adviescentrum). De laatste jaren is ook ingezet op virtuele varianten, denk aan de websites in de nafase van de vliegrampen in Tripoli en Oekraïne (informatie- en verwijscentrum, veelal afgekort tot IVC). Gemeenten zullen na een ramp een actieve rol vervullen in de coördinatie en ook de uitvoering van lokale diensten aan burgers, of het nu gaat om informatieverstrekking of activiteiten op thema’s zoals herstel van woongebieden, veiligheid, gezondheidszorg en welzijn, werkgelegenheid en bedrijvigheid, of onderwijs.

Doel
Het huidige project heeft tot doel om inzicht te bieden in behoeften en verwachtingen van gemeenten, maar ook in wat zij organisatorisch en technisch wel en niet kunnen, al dan niet met ondersteuning van partners. De vraagstelling luidt:
(1) welke behoeften, verwachtingen en (gebrek aan) capaciteit hebben gemeenten ten behoeve van éénloketfuncties voor de gecoördineerde dienstverlening aan getroffenen?
(2) Wat kunnen verschillende partners aan ondersteuning bieden en wat zijn voor- en nadelen?

Resulaten
rapportage

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (in samenwerking met Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Projectpartners
Impact/Arq, Universiteit Utrecht