Afgesloten
2010

Effecten van geleide visualisatie bij mensen met fibromyalgie, 2009-2010

Duur: jan 2009 - jun 2010

Achtergrond
Fibromyalgie (FMS) is een veel voorkomende vorm van wekedelenreuma. De effecten van geleide visualisatie (een ontspanningstechniek waarbij patiënten onder begeleiding van een zorgverlener gebruik maken van prettige, ontspannende beelden) zijn bij mensen met fibromyalgie in 2 eerdere studies onderzocht. De eerste studie van Fors en collega’s (2002) toonde significante effecten van geleide visualisatie aan op dagelijkse pijn. De tweede studie (Menzies e.a., 2006) liet significant positieve effecten van geleide visualisatie zien op zelfredzaamheid en lichamelijk functioneren, maar – tegen de verwachting in - niet op pijn.

Doel
Dit project zal meer inzicht geven in de effectiviteit van geleide visualisatie.

Methoden
We gaan na wat de effecten zijn van geleide visualisatie op pijn, zelfredzaamheid en functioneren van mensen met fibromyalgie.
Dit onderzoek betreft een gerandomiseerd controlegroep design met voor- en nametingen. De experimentele conditie bestaat uit groepsbegeleiding door een gespecialiseerde reumaverpleegkundige in combinatie met instructie over/toepassing van geleide visualisatie.

In de controle-conditie is er geen instructie over/toepassing van geleide visualisatie, maar is er wel groepsbegeleiding door een gespecialiseerde reumaverpleegkundige.

Resultaat
Door deze twee condities te gebruiken kan inzicht verkregen worden in wat de werkzame elementen zijn van de interventie (de groepsbegeleiding op zichzelf dan wel de geleide visualisatie).
De uitkomsten van dit project zullen gerapporteerd worden in:
(1) een artikel voor een vaktijdschrift voor reumaverpleegkundigen
(2) een wetenschappelijk artikel voor een Engelstalig peer reviewed tijdschrift.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Fonds NutsOhra
Projectpartners
Van Praag Instituut; Aveant; Patiëntenorganisatie F.E.S.