Afgesloten
2012

Effectiviteit van optimaliseren medicatie bij ouderen met een geriatrisch probleem in de huisartsenpraktijk, 2012

Duur: mei - dec 2012

Achtergrond
Ouderen bij wie al problemen spelen, krijgen nogal eens te maken met extra problemen als evenwichtsstoornissen, incontinentie en cognitieve problemen. Niet goed afgestemde farmacotherapie wordt regelmatig aangewezen als belangrijke oorzaak van die problemen.

Doel
Doel van dit project is om inzicht te geven in de (kosten-)effectiviteit van gestructureerde beoordeling van de farmacotherapie (een z.g. medicatie-review) bij 65-plussers met een geriatrisch gezondheidsprobleem in de huisartsenpraktijk. Meer specifiek gaat het dan om problemen als evenwichtsstoornissen, incontinentie en cognitieve problemen.

Onderzoeksvragen
1. In hoeverre leidt een systematische medicatie-review en 3-maandelijkse monitoring van de medicatie, in vergelijking met gebruikelijke zorg bij patiënten van 65 jaar en ouder die de huisarts consulteren met een nieuw geriatrisch probleem tot een verbetering van hun kwaliteit van leven?
2. Is een systematische medicatie-review en 3-maandelijkse monitoring van de medicatie bij deze groep patiënten kosteneffectief in vergelijking met gebruikelijke zorg?
3). Wat is de werklast voor huisartsen en apothekers om een systematische medicatie-review en 3-maandelijkse monitoring van de medicatie door deze groep patiënten uit te voeren indien deze optimaal gefaciliteerd en voorbereid is?

Methode
Het onderzoek betreft een cluster-randomized clinical trial in 20 huisartsenpraktijken onder 500 patiënten met een follow-up duur van 6 maanden.

Resultaat
Meerdere publicaties
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Afdeling Huisartsgeneeskunde/EMGO + Instituut; VUmc; IInstituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM)