Publicatie

Publicatie datum

Patiënt vragenlijst over medicatiegebruik en geneesmiddel gerelateerde problemen vanuit het patiëntenperspectief.

Willeboordse, F., Eijkel, L.P. van den, Grundeken, L.H., Elders, P.J.M., Hugtenburg, J.G., Schellevis, F.G. Patiënt vragenlijst over medicatiegebruik en geneesmiddel gerelateerde problemen vanuit het patiëntenperspectief. Abstract. In: Abstractboek: NHG-Wetenschapsdag 2014. 13 juni 2014, Groningen. 23
Download de PDF
Inleiding: Medicatiebeoordelingen hebben als doel geneesmiddel gerelateerde problemen (GGPs) te verminderen en medicatiegebruik te optimaliseren. Sommige GGPs, zoals bijwerkingen en gebruikersproblemen, kunnen alleen via inbreng van patiënten worden geïdentificeerd. Actieve inbreng van patiënten is echter tijdrovend. Er is behoefte aan een efficiënte methode om patiënt-specifieke data over medicatiegebruik te achterhalen. Onderzoeksvraag: In hoeverre komt de door ons ontwikkelde schriftelijke patiëntvragenlijst over medicatiegebruik bij ouderen overeen met patiëntinformatie verkregen tijdens een patiëntinterview? Methode: Wij onderzochten twee doelgroepen: ouderen met polyfarmacie en ouderen die het afgelopen jaar de huisarts zagen voor geriatrische problemen. We ontwikkelden een patiëntvragenlijst met twee constructen: medicatiegebruik per medicijn en identificatie van GGPs vanuit het patiëntenperspectief. Face en content validiteit werden onderzocht via patiënt- en expertbijdragen. Patiënten werden geïdentificeerd uit negen huisartspraktijken in Haarlem, vulden de vragenlijst in en werden vervolgens thuis geïnterviewd. Geobserveerde overeenkomst, sensitiviteit en specificiteit zijn rerekend per onderwerp. Resultaten: In de studie participeerden 98 patiënten (respons 61%). Er was een goede overeenkomst van 85% tussen vragenlijst en interview op medicatieniveau. Bij 41% van de patiënten kwam de medicatielijst volledig overeen. Op GGP niveau lag de overeenkomst tussen de 70-90%. Er werden relatief weinig medicatieproblemen geïdentificeerd, waardoor er een matige sensitiviteit en hoge specificiteit werd gevonden. Beschouwing: Wij vonden een goede overeenkomst tussen de vragenlijst en het interview. De vragenlijst lijkt een bruikbaar en efficiënt hulpmiddel bij medicatiebeoordelingen. Er zijn echter subgroepen waarbij een interview wel nodig is. Met deze vragenlijst kunnen medicatiebeoordelingen met patiënteninbreng haalbaarder worden om in de praktijk uit te voeren.