Afgesloten
2018

eLabEL: technologische living labs in de eerstelijns gezondheidszorg (2013-2016)

Duur: sept 2013 - sept 2016

Achtergrond
Grootschalige inbedding van technologieën in de eerstelijnszorg blijft achterwege. Dit is wel noodzakelijk om de mogelijkheden ten volste te benutten. Daarbij gaat het om de mogelijkheden ten aanzien van efficiëntere praktijkvoering, verlaging van de druk op de intramurale zorg, vergroting van self-management van patiënten en verlenging van het zelfstandig thuis wonen.

Doel
Inizcht in de impact van de omslag naar meer door technologie-ondersteund werken vanuit het perspectief van de patiënt, de zorgverlener en de organisatie.
Onderzoek naar de technologische barrières en mogelijkheden om technologieën te integreren. Inzicht in de succes- en faalfactoren bij de implementatie; ontwikkeling van een effectieve en werkbare strategie voor implementatie.

Methode
In het eerste jaar worden 10 centra geworven en wordt een platform met technologieën samengesteld, welke geïmplementeerd worden in de 10 centra

Resultaat
In tien grote gezondheidscentra wordt een platform met bestaande technologieën geïmplementeerd en geëvalueerd.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw – IMDI Programma
Projectpartners
Centre for Care Technology Research; MKB