Publicatie

Publicatie datum

Visie en financiën noodzakelijk voor brede invoering eHealth: project eLabel wil technologie-ondersteunde zorg stimuleren.

Huygens, M., Swinkels, I. Visie en financiën noodzakelijk voor brede invoering eHealth: project eLabel wil technologie-ondersteunde zorg stimuleren. Pharmaceutisch Weekblad: 2016, 151(20), p. 20-21.
Download de PDF
Ontwikkelingen op het gebied van eHealth zijn veelbelovend, toch blijft grootschalige implementatie uit. Met een unieke aanpak probeert het project eLabEL het gebruik van eHealth in de eerstelijnszorg te stimuleren. Zogenoemde living labs zijn opgezet waarin patiënten, zorgverleners, kennisinstituten en eHealth-bedrijven nauw samenwerken.