Afgesloten
2010

Enquête werkzaamheid buitenlandse tandartsen in Nederland 2009

Duur: nov 2009 - jun 2010

Achtergrond
Vooralsnog is onbekend hoeveel tandartsen met een buitenlands diploma die een BIG-registratie hebben verkregen feitelijk nog steeds in Nederland woonachtig en/of werkzaam zijn. Ondertussen groeit de discussie omtrent de werkelijke en gewenste invloed van een ‘vast’ aantal buitenlandse tandartsen dat als vast instroom- rendementpercentage wordt meegenomen in de capaciteitsramingen. Om het aantal opleidingsplaatsen op de lange termijn te bepalen doen we een aantal deelonderzoeken om de huidige capaciteit van de in het buitenland opgeleide tandartsen in Nederland boven tafel te krijgen.

Onderzoeksvraag
Hoeveel tandartsen met een buitenlandse opleiding zijn er werkzaam in Nederland, wat is hun huidige en toekomstige arbeidsmarktgedrag, en welke trends zien we voor deze groep? Op welke wijze dient deze ‘factor’ in de capaciteitsramingen en opleidingsplanning van de mondzorg in Nederland worden meegenomen?

Methoden
- Allereerst wordt het BIG-register gebruikt als adresbron voor een te ondernemen vragenlijst-onderzoek.
- Aan deze personen wordt vervolgens een beknopte (papieren) vragenlijst gestuurd, waarin een aantal kernvragen zijn opgenomen ten aanzien van: begin en eventuele onderbrekingen en/of beëindiging van de werkzaamheden in Nederland, omvang en aard van deze werkzaamheden, de organisatie/locatie waarbinnen deze werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Resultaat
Inzicht in de respons van tandartsen met een buitenlandse opleiding die ooit werkzaam waren in Nederland, hun werkzaamheid, uittredeleeftijd en geografische mobiliteit. Nadere bepaling van de ‘factor’ buitenlandse instroom in de capaciteitsramingen en opleidingsplanning van de mondzorg in Nederland.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan