Afgesloten
2011

Ervaren kwaliteit van de huisartsenopleiding: onderzoek onder aios huisartsgeneeskunde en pas afgestudeerde huisartsen, 2010-2011

Duur: nov 2010 - sept 2011

Achtergrond
In 2004-2005 voerde het NIVEL een onderzoek uit naar de tevredenheid van aios en pas afgestudeerde huisartsen over de kwaliteit van de huisartsenopleiding in Nederland. In 2009 heeft Huisartsopleiding Nederland (HON) ook een enquête uitgezet onder haios. Beide onderzoek gaven aanleiding om de competentiegebieden (en de daaraan gekoppelde eindtermen en leerdoelen) van de huisartsenopleiding goed te blijven monitoren; en daar waar mogelijk de opleiding hierop aan te passen.

Onderzoeksvragen
1. Wat is het oordeel van de aios en de pas afgestudeerde huisartsen over de kwaliteit van de huisartsopleiding in 2010/2011, hoe verschilt dit met de antwoorden die in 2005 werden gegeven, en in hoeverre zijn er verschillen tussen huisartsopleidingen, huisartsinstituten/opleiders en respondenten?
2. Hoe kan een vragenlijst worden ontwikkeld waarmee nu en in de komende jaren het oordeel van de ’ aios en de pas afgestudeerde huisartsen over de kwaliteit van de huisartsopleiding op een robuuste, valide en betrouwbare wijze kan worden gemeten, gemonitord en gebenchmarked?

Methoden
a. Ontwikkeling van een nieuwe vragenlijst, een combinatie van de enquête van het NIVEL uit 2005 en die van de HON uit 2009.
b. Enquête onder alle huidige aios
c. Enquête pas afgestudeerde huisartsen

Resultaat
Met dit onderzoek kan worden vastgesteld hoe de ervaren kwaliteit van de huisartsopleiding op een aantal indicatoren ten zich heeft ontwikkeld.

Dit project wordt gesubsidieerd door
SBOH (werkgever van artsen in opleiding)
Projectpartners
Huisartsopleiding Nederland (HON); Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH )