Afgesloten
2017

Ervaringen van cliënten en mantelzorgers met de wijkverpleging in Nederland, 2016

Duur: jun2016 - jun 2017

Achtergrond
Sinds 2015 maakt de wijkverpleging deel uit van de Zorgverzekeringswet. We bestuderen de ervaringen van ontvangers van wijkverpleging en mantelzorgers voor en na 2015.

Onderzoeksvraag
Welke hulp krijgen mensen van de wijkverpleging en wat zijn hun ervaringen hiermee? Verbetert de kwaliteit van zorg en ondersteuning door inzet van de wijkverpleegkundige?

Methode
Hoofdbestanddeel van het project is een vragenlijstonderzoek onder gebruikers van wijkverpleging en mantelzorgers. We voeren interviews uit om de vragenlijst te ontwikkelen en te testen.

Resultaat
Dit project geeft inzicht in de wijze waarop ontvangers de kwaliteit van de wijkverpleging ervaren en of dit aansluit bij hun behoeften.

Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)