Afgesloten
2014

Evaluatie gebruik Landelijk Schakelpunt: ervaringen van professionals en burgers, 2014

Achtergrond
Sinds 2012 faciliteert het Landelijk Schakelpunt (LSP) beveiligde en gestandaardiseerde elektronische uitwisseling van medische gegevens. Medio 2014 hebben 3,7 miljoen mensen hun toestemming gegeven voor gegevensuitwisseling via het LSP. Informatie over ervaringen en wensen van professionals en patiënten is gewenst voor de besluitvorming over de wijze waarop het LSP wordt voortgezet.

Onderzoeksvragen
Vragen die beantwoord worden hebben betrekking op:
1. De wijze waarop zorgverleners gebruik maken van gegevensuitwisseling en de ervaringen daarmee.
2. Effecten van gegevensuitwisseling, zoals zorgverleners die ondervinden.
3. Acties van zorgverleners naar patiënten.
4. Ervaringen en verwachtingen van patiënten.
5. De kenmerken van de patiënten die worden bereikt.

Methoden
1. Gegevens van zorgverleners worden verzameld via focusgroepgesprekken met vertegenwoordigers van huisartsenposten, (dienst)apotheken, huisartsen en ziekenhuizen die deels wel en deels niet gebruik maken van het LSP.
2. Gegevens van patiënten worden verzameld via een peiling in het NIVEL Consumentenpanel Gezondheidszorg

Resultaat
Informatie over de meerwaarde van een grote vernieuwing op het gebied van ICT in de zorg. Daarnaast biedt dit onderzoek een basis voor vervolgonderzoek, naar de vraag of de zorg beter wordt door de elektronische gegevensuitwisseling.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ)