Afgesloten
2010

Evaluatie Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement, 2009-2010

Duur: nov 2009 - dec 2010

Achtergrond
In 2006 is de NHG-Standaard ‘Cardiovasculair risicomanagement’ (CVRM) uitgebracht. Deze richtlijn wordt niet altijd gevolgd en er zijn grote verschillen tussen huisartsen. Om hierin verbetering te brengen hebben IVM en NHG een actieprogramma ontwikkeld voor nadere implementatie van de betreffende richtlijn.

Onderzoeksvraag
De centrale vragen die met dit evaluatieonderzoek beantwoord worden, zijn:
- Is de landelijke implementatie van de richtlijn CVRM geslaagd?
- Is de gekozen systematiek werkbaar voor de implementatie van andere richtlijnen?

Methode
1. Een beknopte peiling onder huisartsen
2. Een uitgebreide peiling onder Farmaco Therapie Overleg-groepen
3. Analyses van gegevens van de Stichting Farmaceutische Kengetallen op landelijk, regionaal en FTO-niveau;
4. Analyse van gegevens uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg op huisartspraktijk- en patiëntniveau

Resultaat
Uit de analyse moet duidelijk worden welke (combinaties van) activiteiten succesvol zijn zowel als het gaat om het bereiken van de doelgroep als om de effecten op de uitkomstmaten. Hiermee wordt inzicht verkregen in de vraag welke activiteiten het meest effectief zijn om nieuwe richtlijnen te implementeren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Universiteit Utrecht - Utrecht Pharmacy Practice and Research panel (UPPER)