Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie van het Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM).

Vervloet, M., Brabers, A.E.M., Pisters, M.F., Dijk, L. van. Evaluatie van het Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM). Utrecht: NIVEL, 2010. 144 p.
Download de PDF
Dit onderzoek evalueert het Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement, ontwikkeld en uitgevoerd door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Dit programma behelst een breed implementatietraject voor de richtlijn ‘Cardiovasculair Risicomanagement’, welke gericht is op behandeling van patiënten met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten (HVZ). In het programma staat medicamenteuze behandeling volgens de richtlijn centraal.