Project
Start
maart 2017
Evaluatie programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’
In de periode 2015-2018 ondersteunt FNO 120 projecten gericht op bewegen en meedoen van alleenstaande kwetsbare ouderen in het programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’. Doelstelling is dat alleenstaande kwetsbare ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, zonder verlies van kwaliteit van leven.

Bij het evalueren van dit programma gaan we in op de volgende vragen:
1. In hoeverre draagt het programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ bij aan het langer thuis blijven wonen van alleenstaande kwetsbare ouderen zonder verlies van kwaliteit van leven?
2. Welke lessen kunnen worden geleerd uit het opzetten en uitvoeren van projecten en interventies voor deze doelgroep?

Door middel van een vragenlijstonderzoek onder deelnemende ouderen worden de effecten onderzocht op o.a. bewegen en kwaliteit van leven. Door middel van documentanalyse, interviews, site visits en vragenlijstonderzoek brengen we daarnaast de te leren lessen in kaart, waaronder de bevorderende en belemmerde factoren voor uitvoering, borging en opschaling van de projecten en het betrekken van ouderen bij de opzet en uitvoer van projecten.

Het project zal inzicht geven in de bijdrage die het FNO-programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ levert aan het langer thuis kunnen blijven wonen van alleenstaande, kwetsbare ouderen én in de belemmerende en bevorderende factoren die daarbij een rol spelen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
FNO
Contactpersonen (3)
R. (Renate) Verkaik
Senior onderzoeker Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen en Verpleging, Verzorigng en Ouderenzorg