Afgesloten
2014

Evaluatie project ‘Individueel zorgplan: aan de slag met zelfmanagement’, 2013-2014

Duur: jan 2013 - jun 2014

Achtergrond
Zelfmanagement speelt een belangrijke rol binnen de zorg voor mensen met diabetes type 2 (DM-2). Het Individueel Zorgplan is een hulpmiddel om zelfmanagement binnen de eerstelijns diabeteszorg vorm te geven. Het in praktijk brengen van zelfmanagement en werken met zorgplannen komt echter nog
moeilijk van de grond. Het is daarom wenselijk om zorggroepen in de eerste lijn hierbij te ondersteunen.

Onderzoeksvragen
• Welke ervaringen hebben patiënten met DM-2 rond zelfmanagement(ondersteuning), in het bijzonder rond het werken met een individueel zorgplan?
• Wat zijn de effecten van het gebruik van het zorgplan op zelfmanagement, ervaren kwaliteit van leven, en ervaren kwaliteit van zorg bij patiënten met DM-2?
• Is het zorgplan bruikbaar voor alle patiënten met DM-2 of alleen voor bepaalde groepen patiënten?

Methode
Zorgverleners van 11 huisartsenpraktijken - aangesloten bij Stadsmaatschap Utrecht en PreventZorg – worden getraind om zelfmanagementondersteuning te geven.
Vervolgens passen zij gedurende de periode van een jaar de geleerde technieken toe in hun dagelijkse praktijk, in het bijzonder via het werken met individuele zorgplannen.
700 patiënten met DM-2 uit deze praktijken worden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen zowel voor als na de interventieperiode (T0: begin 2013; T1 begin 2014).

Resultaten
De resultaten van het onderzoek bieden inzicht in welke patiënten er wel/niet in slagen het zorgplan te (blijven) gebruiken, en in de mate waarin (en voor welke patiënten) het werken met een zorgplan leidt tot veranderingen in zelfmanagement, ervaren kwaliteit van leven, en ervaren kwaliteit van zorg.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Achmea Gezondheidsfonds
Projectpartners
Vilans; Stichting PreventZorg; Stadsmaatschap Huisartsen Utrecht/Careyn; Diabetesvereniging Nederland